อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 110,872 245,021 1,530,769 10.89 %
2  www.settrade.com 68,276 159,023 837,410 6.92 %
3  www.bangkokbank.com 36,270 56,400 91,586 23.38 %
4  www.tmbbank.com 27,728 34,793 76,120 8.73 %
5  www.eFinanceThai.com 26,872 77,648 185,602 5.57 %
6  www.roojai.com 22,417 24,752 33,257 33.98 %
7  www.wealthmagik.com 12,434 17,926 64,155 6.83 %
8  www.ghbank.co.th 10,461 12,928 43,934 19.43 %
9  www.finnomena.com 9,197 11,053 16,967 0.98 %
10  thaigold.info 8,665 16,275 20,937 22.58 %
11  www.goldhips.com 7,786 17,793 20,141 24.94 %
12  www.stock2morrow.com 6,933 9,807 23,836 1.18 %
13  www.kasikornasset.com 6,272 10,114 19,987 8.08 %
14  www.bualuang.co.th 5,864 8,529 10,300 5.51 %
15  moneyandbanking.co.th 3,006 3,421 4,486 32.25 %
16  www.namchiang.com 2,853 5,205 5,518 45.78 %
17  www.taradthong.com 2,844 4,603 5,957 48.05 %
18  money2know.com 2,695 2,942 4,128 48.90 %
19  www.azay.co.th 2,430 5,241 15,270 7.14 %
20  www.scbs.com 2,143 2,619 6,297 1.08 %
21  www.tfex.co.th 2,067 3,167 9,195 7.49 %
22  www.poems.in.th 1,798 2,984 5,033 3.45 %
23  www.doohoon.com 1,429 2,259 3,425 5.77 %
24  smebank.co.th 1,366 2,039 5,857 4.07 %
25  www.share2trade.com 1,240 1,339 1,599 63.80 %
26  www.bangkokinsurance.com 1,219 1,832 5,830 11.12 %
27  www.dhipaya.co.th 1,061 1,335 3,333 7.93 %
28  www.ruayhoon.com 1,038 1,221 2,126 13.5 %
29  www.moneyhub.in.th 817 847 897 30.82 %
30  www.ktb.co.th 739 1,130 1,602 61.02 %
31  www.sctgold.com 582 760 1,649 48.85 %
32  www.creditonhand.com 530 739 1,528 24.61 %
33  www.tlaa.org 516 688 2,072 23.74 %
34  www.refinance.co.th 476 583 1,580 15.53 %
35  www.rvp.co.th 470 617 964 9.56 %
36  www.thaimutualfund.com 413 510 1,692 8.97 %
37  www.thailife.com 407 679 1,373 35.91 %
38  www.Kawna.com 207 689 3,270 0.49 %
39  www.stockwave.in.th 189 214 283 0.53 %
40  www.silkspan.com 146 166 206 11.45 %
41  www.ic.or.th 134 355 476 62.36 %
42  www.avaccount.com 93 128 147 151.35 %
43  www.hooninside.com 46 58 63 48.39 %
44  www.bhunchee.com 41 49 52 17.14 %
45  www.claccount.com 30 56 90 15.38 %
46  www.scb.co.th 30 31 39 16.67 %
47  www.thaihoon.com 18 32 53 5.88 %
48  travel.nzi.co.th 11 154 591
49  www.start-to-invest.com 9 11 12 12.50 %
50  pinklao-car.com 7 9 11 12.5 %
51  www.kcs-live.kcs.co.th 1 10 11
52  www.one-asset.com 1 2 4 50 %
53  www.uob.co.th 1 2 3
54  yuantathai.com 1 1 2 50 %