อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน สิงหาคม 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.glo.or.th 34,967 43,877 62,336 7.54 %
2  www.studentloan.or.th 26,708 40,240 80,376 47.74 %
3  www.bot.or.th 16,897 28,737 69,299 35.23 %
4  www.prd.go.th 14,121 23,234 35,178 0.32 %
5  www.rd.go.th 13,517 27,220 57,427 2.93 %
6  www.dla.go.th 10,968 26,979 66,109 7.07 %
7  www.thaitambon.com 8,897 10,697 30,604 18.80 %
8  www.moe.go.th 8,249 9,957 14,976 10.15 %
9  www.royin.go.th 7,925 9,090 12,854 12.11 %
10  www.obec.go.th 6,962 10,041 15,994 1.72 %
11  www.tpa.or.th 5,986 7,018 9,936 34.61 %
12  www.nstda.or.th 3,649 5,789 8,185 4.15 %
13  www.krisdika.go.th 3,354 5,519 16,263 72.00 %
14  ienergyguru.com 2,635 3,049 3,680 17.42 %
15  www.moc.go.th 2,448 4,809 7,849 14.29 %
16  www.thaigov.go.th 2,304 4,297 5,822 3.04 %
17  www.dld.go.th 2,219 4,688 9,768 6.84 %
18  www.consumerthai.org 2,179 3,719 9,741 0.27 %
19  www.thailibrary.in.th 2,038 2,289 2,748 19.39 %
20  www.etda.or.th 1,998 2,456 4,019 13.20 %
21  www.dft.go.th 1,946 4,759 8,940 7.04 %
22  www.trf.or.th 1,908 2,370 5,213 6.29 %
23  www.admincourt.go.th 1,795 4,046 16,465 6.72 %
24  www.tnrr.in.th 1,790 2,143 5,136 18.23 %
25  thailandtourismdirectory.go.th 1,770 2,036 4,088 6.5 %
26  www.dip.go.th 1,739 2,169 4,031 24.66 %
27  www.redcross.or.th 1,427 1,674 4,011 33.61 %
28  www.moj.go.th 1,319 1,598 3,613 9.55 %
29  www.narit.or.th 1,187 1,363 2,300 3.65 %
30  www4.fisheries.go.th 1,054 1,622 3,684 13075.00 %
31  www.dede.go.th 965 1,315 2,679 10.54 %
32  www.culture.go.th 940 1,163 2,830 15.20 %
33  www.moi.go.th 933 1,127 2,412 18.10 %
34  www.qsbg.org 926 1,423 2,086 12.52 %
35  www.nectec.or.th 916 1,522 9,359 51.16 %
36  www.onec.go.th 892 1,083 2,317 23.72 %
37  www.thaithesis.org 858 963 1,842 28.64 %
38  dric.nrct.go.th 815 1,111 5,475 34.49 %
39  www.nso.go.th 802 1,796 3,773 21.88 %
40  www.mot.go.th 744 1,320 3,369 8.30 %
41  www.onab.go.th 741 971 1,385 24.54 %
42  www.pcd.go.th 712 937 2,319 27.37 %
43  person.doae.go.th 652 1,671 2,326 14.79 %
44  www.phtnet.org 622 841 1,302 63.25 %
45  www.sec.or.th 609 1,717 3,374 17.81 %
46  www.rajanukul.go.th 601 806 1,020 67.88 %
47  www.ldd.go.th 577 1,914 3,093 72.75 %
48  www.ocsb.go.th 570 1,011 1,750 2.52 %
49  www.mtec.or.th 566 802 1,541 11.20 %
50  www.nicaonline.com 551 626 926 22.72 %
51  www.mof.go.th 529 927 987 34.26 %
52  www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 494 868 980 34.60 %
53  www.tistr.or.th 483 1,070 1,682 1.05 %
54  www.exim.go.th 477 766 1,479 0.62 %
55  www.clinictech.most.go.th 476 561 1,140 16.67 %
56  www.industry.go.th 466 890 1,211 6.88 %
57  www.amlo.go.th 463 781 1,895 16.92 %
58  www.fpo.go.th 443 1,403 2,758 29.53 %
59  www.sme.go.th 427 622 1,655 26.33 %
60  elib.fda.moph.go.th/library/ 414 460 570 5.26 %
61  www.thaiwater.net 413 553 945 52.40 %
62  www.onesqa.or.th 411 601 1,715 1.91 %
63  www.energy.go.th 398 2,020 2,650 12.43 %
64  www.tddf.or.th 389 597 1,282 18.60 %
65  www.rta.mi.th 361 674 884 10.2 %
66  www.thaipvd.com 361 555 899 13.17 %
67  www.oap.go.th 299 852 1,683 2.75 %
68  www.nimt.or.th 297 432 1,420 20.16 %
69  www.senate.go.th 285 1,049 2,105 2.4 %
70  www.doeb.go.th 269 377 551 16.45 %
71  www.otp.go.th 200 270 711 45.99 %
72  www.aimc.or.th 198 341 900 9.39 %
73  www.nfi.or.th 195 249 606 3.17 %
74  www.thai-explore.net 185 216 393 68.18 %
75  www.swpark.or.th 184 351 740 12.88 %
76  www.dit.go.th 179 346 372 29.71 %
77  www.rd.go.th/publish/5998.0.html 172 247 344 12.42 %
78  www.secondary39.go.th 162 342 351 3.85 %
79  www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ 155 207 283 11.51 %
80  www.ops.go.th 150 192 241 32.74 %
81  www.ffc.or.th 143 169 331 19.17 %
82  www.khonthai.com 140 190 205
83  edoc.redcross.or.th 136 1,285 1,523 5.43 %
84  www.car.go.th 127 165 548 13.39 %
85  www.pwa.co.th 120 195 286 2.56 %
86  www.sugarzone.in.th 115 365 440 3.60 %
87  siweb.dss.go.th 110 142 400 15.79 %
88  www.sirindhorn.net 105 125 301 0.96 %
89  www.ops.moc.go.th 95 232 367 37.68 %
90  www.rid.go.th 95 169 232 37.68 %
91  www.nhc.in.th 93 135 291 55.00 %
92  www.psproject.org 89 142 226 20.27 %
93  www.muslim4health.or.th 88 105 113 61.4 %
94  www.doae.go.th 84 1,052 7,796 18.31 %
95  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 82 110 114 9.33 %
96  www.nrct.go.th 81 162 283 69.89 %
97  www.m-society.go.th 79 151 232 17.91 %
98  www.deqp.go.th 79 114 168 14.49 %
99  www.most.go.th 76 97 113 15.56 %
100  www.tei.or.th 71 129 216 22.41 %
101  www.labour.go.th 65 284 469 47.73 %
102  kanchanapisek.or.th 59 65 207 7.27 %
103  pvlo-nak.dld.go.th 58 221 245 7.41 %
104  www.fpri.or.th 56 65 112
105  www.SisaketToday.com 52 64 74 10.64 %
106  www.arda.or.th 50 61 74 19.05 %
107  www.ybat.org 45 57 85 6.25 %
108  www.horathai.com 39 50 69 8.33 %
109  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 38 75 130 35.71 %
110  www.oic.or.th 36 84 130 20.00 %
111  www.coastalaqua.com 36 51 82 44.00 %
112  www.parliament.go.th 32 68 84 52.38 %
113  www.intell.rtaf.mi.th 21 51 111
114  www.oag.go.th 21 31 39 12.5 %
115  www.prasanya.org 21 29 43
116  www.k-center.doae.go.th 20 31 78 17.65 %
117  www.sac.or.th 20 22 31 11.11 %
118  www.ega.or.th 19 24 31 5.56 %
119  www.acfs.go.th 18 20 23 18.18 %
120  www.mwa.co.th 16 19 40 20 %
121  www.mfa.go.th 16 19 22 33.33 %
122  www.dld.go.th/nutrition/ 14 20 25 55.56 %
123  thaisafenet.org 13 16 16 44.44 %
124  www.mahadthai.com 13 15 17 8.33 %
125  www.forest.go.th 11 18 22
126  www.opdc.go.th 10 18 22 11.11 %
127  www.ttcexpert.com 10 13 16 42.86 %
128  www.sac.or.th/databases/anthroarchive 9 18 128 50.00 %
129  www.gpo.or.th 9 16 24 92.5 %
130  www.tca.or.th 9 12 14 28.57 %
131  www.sklonline.com 8 11 18 14.29 %
132  doc.deqp.go.th 7 17 21 16.67 %
133  technology.in.th 7 9 60 133.33 %
134  www.dpiap.org 6 8 10 25 %
135  speedtest.nectec.or.th 6 8 9
136  www.eppo.go.th 6 8 9 200.00 %
137  www.moradokislam.org 6 8 8 20.00 %
138  www.dld.go.th/ict/ 6 8 8 20.00 %
139  www.moac.go.th 6 6 8 20.00 %
140  www.rtaf.mi.th 5 41 42 16.67 %
141  www.nia.go.th 5 8 10 25.00 %
142  www.thaicomfoundation.org 5 7 11 25.00 %
143  www.tobethai.org 5 7 9 64.29 %
144  www.khiansapolice.com 4 5 5 300.00 %
145  www.exat.co.th 3 16 17
146  www.thaigo.org 3 5 7
147  local.environnet.in.th 3 3 4 50.00 %
148  www.tisi.go.th 2 321 330
149  www.thaisp.org 2 6 7 33.33 %
150  www.oic.go.th 2 3 4
151  web.agri.cmu.ac.th/rdunit/ 2 3 4 100.00 %
152  www.stateless4child.net 1 3 3 75 %
153  www.ratchaburihome.com 1 1 3
154  thailand.prd.go.th 1 1 2 50 %
155  www.pea.co.th 1 1 2
156  www.thailibrary.org 1 1 1
157  www.bannok.com 1 1 1 66.67 %