ดูทั้งหมด


รายชื่อหน้า


วิธีการดู

  • Page คือ ชื่อหน้าที่มีการใช้งานมากที่สุด
  • Domain คือ โดเมนย่อย ที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์ของคสมาชิก
  • Search Keyword คือ คำที่ถูกใช้ในการค้น จาก Search Engine เข้ามายังเว็บไซต์

ประโยชน์

  • ทำให้ทราบว่าในเว็บไซต์ มีหน้าไหนที่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เรามากที่สุด เพื่อช่วยในการพัฒนาการปรับปรุงเว็บไซต์ ในหน้าที่เราต้องการให้มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้มากยิ่งขึ้น
  • ถ้ามีการทำหน้าเว็บเพิ่ม ทำให้ทราบว่าหน้านั้น มีความนิยมมากน้อยเพียงใด
ก่อนหน้า ต่อไป