สายด่วนสำคัญ ช่วงโควิด-19

1422กรมควบคุมโรค ขอคำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคโควิด-19

1668กรมการแพทย์ประสานหาเตียงผู้ติดเชื่้อโควิด-19

1669สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

1646ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม.(ศูนย์เอราวัณ)

1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สอบถามสิทธิบัตรทองและประสานหาเตียงผู้ติดเชื้อโควิด-19

1323กรมสุขภาพจิต

02-270-5685-9ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด กองทัพบก

วิธีใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการติดต่อโรคโควิด19
สายด่วน เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

191 แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

1137จส.100

199 แจ้งเหตุเพลิงไหม้

1125แจ้งเหตุประปาขัดข้อง

1130แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

1543อุบัติเหตุบนทางด่วน

1554กู้ชีพ วชิรพยาบาล

1199เหตุด่วนทางน้ำ

สายด่วน เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

1192แจ้งรถหาย

1669แพทย์ฉุกเฉิน

1193ตำรวจทางหลวง

1195กองปราบปราม

1197ศูนย์ควบคุมจราจร

1111สายด่วน รัฐบาล

1555ศูนย์กทม

1677ร่วมด้วยช่วยกัน