ชื่อสมาชิก :: www.thaicadet.org | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท ::
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day

Hourly Stat วัน [21/10/2021]
3PageViews:0:0IP:0:0Session:0:0PageViews:1:1IP:1:1Session:1:1PageViews:2:0IP:2:0Session:2:0PageViews:3:0IP:3:0Session:3:0PageViews:4:0IP:4:0Session:4:0PageViews:5:0IP:5:0Session:5:0PageViews:6:0IP:6:0Session:6:0PageViews:7:0IP:7:0Session:7:0PageViews:8:3IP:8:2Session:8:3PageViews:9:0IP:9:0Session:9:0PageViews:10:0IP:10:0Session:10:0PageViews:11:0IP:11:0Session:11:0PageViews:12:0IP:12:0Session:12:0PageViews:13:0IP:13:0Session:13:0PageViews:14:0IP:14:0Session:14:0PageViews:15:0IP:15:0Session:15:0PageViews:16:0IP:16:0Session:16:0PageViews:17:0IP:17:0Session:17:0PageViews:18:0IP:18:0Session:18:0PageViews:19:0IP:19:0Session:19:0PageViews:20:0IP:20:0Session:20:0PageViews:21:0IP:21:0Session:21:0PageViews:22:0IP:22:0Session:22:0PageViews:23:0IP:23:0Session:23:0
2.4
1.8
1.2
0.6
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
00000
11110
20000
30000
40000
50000
60000
70000
83231
90000
100000
110000
120000
130000
140000
150000
160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000
Unique31
Summation44
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด

Enabled
Java Enabled00.00%
Cookie Enabled4100.00%
Proxy Enabled00.00%
TOP Daily Visitor
IPCountryPageview
49.230.62.130Thailand2
49.230.10.73Thailand1
223.204.37.253Thailand1
TOP Referer
NAMEPageviewPercent
www.google.com4100.00
TOP URL
NAMEPageviewPercent
www.thaicadet.org4100.00
TOP OS
NAMEPageviewPercent
Linux375.00
Windows 7125.00
TOP Browser Version
NAMEPageviewPercent
Chrome/74.0.3729.136 Mobile Saf250.00
Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.125.00
Chrome/94.0.4606.85 Mobile Safa125.00
TOP Resolution
NAMEPageviewPercent
412*869250.00
1366*768125.00
360*780125.00
TOP Color Depth
NAMEPageviewPercent
244100.00
TOP JavaScript
NAMEPageviewPercent
1.34100.00
TOP Language
NAMEPageviewPercent
th675.00
en225.00
TOP Domain
NAMEPageviewPercent
US Commercial (.com)4100.00
TOP PAGE
NAMEPageviewPercent
พระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๔250.00
การแอบอ้างข้อความว่าเป็นพระบรมราโชวาทเผยแพร่ในเว็บไซต์125.00
เจาะชีวิตนักเรียนโรงเรียนนายเรืออากาศ125.00

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509