ชื่อสมาชิก :: www.thaicadet.org | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท ::
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuideShortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng
Top Visitor | Referer | URL | OS | Browser | Search Engine | Search Keyword | Resolution | Color Depth | Language | Domain | PAGE | Logout

Previous Day

Hourly Stat วัน [03/10/2022]
3PageViews:0:1IP:0:1Session:0:1PageViews:1:0IP:1:0Session:1:0PageViews:2:0IP:2:0Session:2:0PageViews:3:0IP:3:0Session:3:0PageViews:4:0IP:4:0Session:4:0PageViews:5:0IP:5:0Session:5:0PageViews:6:0IP:6:0Session:6:0PageViews:7:0IP:7:0Session:7:0PageViews:8:0IP:8:0Session:8:0PageViews:9:1IP:9:1Session:9:1PageViews:10:1IP:10:1Session:10:1PageViews:11:0IP:11:0Session:11:0PageViews:12:2IP:12:2Session:12:2PageViews:13:3IP:13:3Session:13:3PageViews:14:0IP:14:0Session:14:0PageViews:15:0IP:15:0Session:15:0PageViews:16:0IP:16:0Session:16:0PageViews:17:0IP:17:0Session:17:0PageViews:18:0IP:18:0Session:18:0PageViews:19:0IP:19:0Session:19:0PageViews:20:0IP:20:0Session:20:0PageViews:21:0IP:21:0Session:21:0PageViews:22:0IP:22:0Session:22:0PageViews:23:0IP:23:0Session:23:0
2.4
1.8
1.2
0.6
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
01110
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
91110
101110
110000
122220
133330
140000
150000
160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000
Unique80
Summation88
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด

Enabled
Java Enabled00.00%
Cookie Enabled8100.00%
Proxy Enabled00.00%
TOP Daily Visitor
IPCountryPageview
124.120.249.124Thailand1
223.24.186.93Thailand1
125.27.164.4Thailand1
125.26.20.156Thailand1
223.24.165.85Thailand1
125.25.141.162Thailand1
223.204.62.145Thailand1
122.155.47.49Thailand1
TOP Referer
NAMEPageviewPercent
www.google.com450.00
bookmark337.50
www.google.co.th112.50
TOP URL
NAMEPageviewPercent
www.thaicadet.org8100.00
TOP OS
NAMEPageviewPercent
Linux450.00
Windows NT 10.0225.00
Windows 7112.50
Mac OS X 10_15_6112.50
TOP Browser Version
NAMEPageviewPercent
Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36337.50
Chrome/106.0.0.0 Mobile Safari/225.00
Chrome/105.0.0.0 Mobile Safari/112.50
Chrome/95.0.4638.74 Mobile Safa112.50
Safari/605.1.15112.50
TOP Resolution
NAMEPageviewPercent
1366*768112.50
360*640112.50
1193*671112.50
820*1180112.50
442*981112.50
1093*615112.50
385*854112.50
412*869112.50
TOP Color Depth
NAMEPageviewPercent
24787.50
32112.50
TOP JavaScript
NAMEPageviewPercent
1.38100.00
TOP Language
NAMEPageviewPercent
th1263.16
en631.58
Others15.26
TOP Domain
NAMEPageviewPercent
US Commercial (.com)480.00
Thailand (.th)120.00
TOP PAGE
NAMEPageviewPercent
เจาะชีวิตนักเรียนโรงเรียนนายเรืออากาศ337.50
พระราชดำรัสพระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๕๓112.50
คำนำจากบรรณาธิการ112.50
บทที่ ๑๑ เครื่องหมายวรรคตอน 112.50
บทที่ ๙ ประโยคที่มีส่วนขยาย 112.50
บทที่ ๗ รูปลักษณ์ของคำไทย 112.50

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509