โลโก้สำหรับเว็บไซต์ที่ติดอันดับ
ทรูฮิตขอแสดงความยินดีกับเว็บไซต์สมาชิกที่ติดอันดับ 100 เว็บไซต์ยอดนิยมประจำปี 2023 และ 20 อันดับเว็บไซต์ ประจำหมวดยอดนิยม และได้มีการจัดทำป้ายแบนเนอร์ หรือโลโก้ขนาด 60x60 พิกเซล สำหรับให้เว็บที่ติดอันดับ นำไปใส่ไว้ในเว็บไซต์ของตัวเอง เพื่อประชาสัมพันธ์อันดับเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เว็บไซต์จะต้องเขียนลิงค์กลับมา ยังหน้าที่แสดงอันดับเว็บไซต์ที่ทางทรูฮิตได้เตรียมไว้ให้ เพื่อให้ผู้ชมสามารถตรวจสอบได้ว่า เป็นเว็บไซต์ที่มีอันดับตามที่ เขียนไว้ในโลโก้จริง โดยสามารถใช้โค้ดที่อยู่ด้านล่างของหน้านี้ หรือกดลิงค์จาก ข้อ 1. 2. และ 3. เพื่อกระโดดไปยังโค้ดที่ต้องการได้ (สำหรับรูปโลโก้ เว็บไซต์สามารถเซฟไปไว้ที่เครื่องของตัวเองได้)

1. สำหรับเว็บที่อยู่ใน 100 อันดับเว็บไซต์ยอดนิยม ของปี 2023 ท่านสามารถใส่ในเว็บของท่าน โดยใช้โค้ดดังนี้ :-
โค้ดสำหรับอันดับ 1-20 | โค้ดสำหรับอันดับ 21-40 | โค้ดสำหรับอันดับ 41-60 |
โค้ดสำหรับอันดับ 61-80 | โค้ดสำหรับอันดับ 81-100
  2. สำหรับเว็บที่อยู่ใน 20 อันดับเว็บไซต์ยอดนิยม ในแต่ละหมวด ท่านสามารถใส่ในเว็บของท่าน โดยใช้โค้ดดังนี้ :-
โค้ดสำหรับหมวดการศึกษา | โค้ดสำหรับหมวดหน่วยงานราชการ |
โค้ดสำหรับหมวดอินเทอร์เน็ต | โค้ดสำหรับหมวดคอมพิวเตอร์ |
โค้ดสำหรับหมวดธุรกิจ | โค้ดสำหรับหมวดท่องเที่ยว |
โค้ดสำหรับหมวดสุขภาพ | โค้ดสำหรับหมวดบันเทิง |
โค้ดสำหรับหมวดข่าวและสื่อ | โค้ดสำหรับหมวดมือถือ |
โค้ดสำหรับหมวดบุคคลและสังคม | โค้ดสำหรับหมวดธนาคาร |
โค้ดสำหรับหมวดศิลปะและวัฒนธรรม | โค้ดสำหรับหมวดอสังหาริมทรัพย์ |
โค้ดสำหรับหมวดกีฬา | โค้ดสำหรับหมวดเกมส์ |
โค้ดสำหรับหมวดยานยนต์ | โค้ดสำหรับหมวดช๊อปปิ้ง
  3. พิเศษสำหรับเว็บอันดับที่ 1 จาก 20 อันดับเว็บไซต์ยอดนิยม ในแต่ละหมวด ท่านสามารถใส่โลโก้พิเศษนี้แทน โดยใช้โค้ดสำหรับตรวจสอบ แบบเดียวกับ ข้อ 2. ต่างตรงชื่อไฟล์รูปภาพคนละรูปกัน :-
ตัวอย่างโค้ดสำหรับเว็บอันดับ 1 หมวดการศึกษา

โค้ดสำหรับอันดับ 1-20
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_top100_01to20.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/top100.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

โค้ดสำหรับอันดับ 21-40
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_top100_21to40.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/top100.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

โค้ดสำหรับอันดับ 41-60
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_top100_41to60.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/top100.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

โค้ดสำหรับอันดับ 61-80
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_top100_61to80.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/top100.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

โค้ดสำหรับอันดับ 81-100
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_top100_81to100.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/top100.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

โค้ดสำหรับหมวดการศึกษา
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_gtop20_g01.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/top20.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

โค้ดสำหรับหมวดหน่วยงานราชการ
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_gtop20_g02.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/top20.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

โค้ดสำหรับหมวดอินเทอร์เน็ต
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_gtop20_g03.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/top20.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

โค้ดสำหรับหมวดคอมพิวเตอร์
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_gtop20_g04.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/top20.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

โค้ดสำหรับหมวดธุรกิจ
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_gtop20_g05.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/top20.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

โค้ดสำหรับหมวดท่องเที่ยว
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_gtop20_g06.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/top20.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

โค้ดสำหรับหมวดสุขภาพ
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_gtop20_g07.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/top20.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

โค้ดสำหรับหมวดบันเทิง
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_gtop20_g08.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/top20.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

โค้ดสำหรับหมวดข่าวและสื่อ
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_gtop20_g09.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/top20.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

โค้ดสำหรับหมวดมือถือ
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_gtop20_g10.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/top20.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

โค้ดสำหรับหมวดบุคคลและสังคม
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_gtop20_g11.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/top20.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

โค้ดสำหรับหมวดธนาคาร
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_gtop20_g12.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/top20.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

โค้ดสำหรับหมวดศิลปะและวัฒนธรรม
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_gtop20_g13.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/top20.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

โค้ดสำหรับหมวดอสังหาริมทรัพย์
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_gtop20_g14.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/top20.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

โค้ดสำหรับหมวดกีฬา
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_gtop20_g15.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/top20.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

โค้ดสำหรับหมวดเกมส์
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_gtop20_g16.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/top20.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

โค้ดสำหรับหมวดยานยนต์
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_gtop20_g17.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/top20.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

โค้ดสำหรับหมวดช๊อปปิ้ง
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_gtop20_g18.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/top20.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

โค้ดสำหรับอันดับ 1 หมวดการศึกษา
<a href="http://www.truehits.net/awards2023/check_gtop20_g01.php" target="_blank"><img src="http://www.truehits.net/awards2023/img/topmost.gif" width="60" height="60" border="0"></a>

   Copyright © 2006 Truehits.net. All rights reserved. ข้อตกลงการให้บริการ
   Home | SignUp | Services | Directory | Ranking | Index | FAQ |ติดต่อเว็บมาสเตอร์ |Contact Us |ลงโฆษณากับทรูฮิต

^ back to top   

Your Unique Webstats.