คนเข้ามา กี่วันใน 1 เดือน


วิธีการดู

  • แสดง จำนวนคนที่เข้ามา กี่วันใน 1 เดือนมีอัตราส่วนอย่างไร

ประโยชน์

  • ทำให้ทราบว่าใน 1 เดือน คนส่วนมากที่เข้ามาดูเว็บไซต์เรานั้น เข้ามาด้วยความถี่ หรือ บ่อย หรือไม่ อย่างไร
  • ถ้าเข้ามาทุกวันเป็นส่วนมาก ทำให้ทราบว่าเนื่อหาที่เรานำเสนอนั้น เป็นที่น่าสนใจและติดตาม
ก่อนหน้า ต่อไป