ผู้เข้ามาชมเว็บไซต์บ่อยที่สุด


วิธีการดู

  • แสดง IP มาจาก ISP กลุ่มไหน เช่น INET มหาวิทยาลัยใด เป็นต้น
  • และบอกว่า มาจาก ประเทศไหน และเข้ามาเว็บไซต์เป็นเวลากี่วัน ใน 1 เดือน และมีค่า pageview ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นเท่าไหร

ประโยชน์

  • ทำให้ทราบว่าใน 1 เดือน ใครที่เข้ามาดูเว็บไซต์เรามากที่สุด และมาจากกลุ่มใด ประเทศใดเป็นต้น
  • ถ้ามาจาก IP จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ จะได้พัฒนาเนื้อหามีความเหมาะสมได้
ก่อนหน้า ต่อไป