ดูทั้งหมด


วิเคราะห์กลุ่มผู้เยี่ยมชม

1. ผู้เข้ามาชมเว็บไซต์บ่อยที่สุด
  • ทำให้ทราบได้ว่า กลุ่มคนไหน ที่เข้ามาดูเว็บไซต์ เราบ่อยที่สุด ซึ่งการเข้ามาดูบ่อย ๆ ในทางสถิติแล้ว มีความสำคัญมากกว่า เข้ามาดูมาก แต่ไม่บ่อย
2. คนเข้ามา กี่วันใน 1 เดือน
  • ทำให้ทราบว่าใน 1 เดือน คนส่วนมากที่เข้ามาดูเว็บไซต์เรานั้น เข้ามาโดยเฉลี่ยกี่วัน ถ้ามาทุกวัน แสดงว่าเว็บเรามีเนื้อหาน่าสนใจ
3. IP ที่เข้ามาดูมากที่สุด
  • ทำให้ทราบได้ว่า กลุ่มคนไหน ที่เข้ามาดูเว็บไซต์ มากที่สุด เป็นกลุ่มใด องค์กรใด หรือ ประเทศใด
4. New Visitor
  • แสดงผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หน้าใหม่ ที่ไม่เคยเข้ามาก่อนภายในเดือนนี้
5. รายชื่อประเทศ
  • แสดงผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยแสดงเรียงตามชื่อประเทศ
6. รายชื่อจังหวัด
  • แสดงช้อมูลในแต่ละจังหวัด ในแต่ละประเทศ
7. รายชื่อ ISP
  • แสดงผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยแสดงเรียงตามชื่อ ISP
ก่อนหน้า ต่อไป