ดูทั้งหมด


รายชื่อจังหวัด


วิธีการดู

  • แสดงช้อมูลในแต่ละจังหวัด


ประโยชน์

  • ถ้าเว็บไซต์เรา เป็นเว็บไซต์ ท้องถิ่น เช่น เว็บของร้านอาหารในจังหวัดหนึ่ง ข้อมูลส่วนนี้มีประโยชน์มาก ว่า กลุ่มคนที่เข้ามาดูเว็บไซต์ มาจากจังหวัดใด ถ้าส่วนมาก เป็นคนที่ในจังหวัดที่ตรงกับร้านอาหาร เราสามารถทำกิจกรรม หรือ ส่วนลด ต่าง ๆ ได้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภค
ก่อนหน้า ต่อไป