รายชื่อประเทศ


วิธีการดู

  • แสดงผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยแสดงเรียงตามชื่อประเทศ และ Country โดยเรียงจากการใช้งานตาม IP ที่ไม่ซ้ำกัน
  • แสดงผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยแสดงเรียงตามชื่อประเทศ และ Country โดยเรียงจากการใช้งานตาม Pageviews

ประโยชน์

  • ทำให้ทราบว่าใน 1 เดือน คนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เรานั้น มาจากประเทศ ใด มากที่สุด โดยดูจากการใช้งานตาม IP ที่ไม่ซ้ำกัน และ การใช้งานตาม Pageviews ทำให้ช่วยพัฒนาเนื้อหาได้ตามกลุ่มคนดูเว็บได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญกับเว็บไซต์ที่มีลูกค้าเป็นกลุ่มต่างประเทศ
ก่อนหน้า ต่อไป