Search keyword


วิธีการดู

  • Search keyword คือค้นหาเว็บไซต์เราพบ ด้วยคำที่ใช้ค้นหาอะไร

ประโยชน์

  • ทำให้ทราบว่าใน 1 เดือน กลุ่มคนดูที่เข้ามาใช้บริการ SearchEngine ในการค้นหาเว็บไซต์เรานั้น ส่วนมากใช้คำว่าอะไรในการค้นหาเว็บไซต์เราพบ จะได้ทำให้ใส่คำเหล่านั้น ลงใน Meta Tag ทำให้ช่วยในการค้นหาเว็บไซต์เราพบ ได้ง่ายยิ่งขึ้น
ก่อนหน้า ต่อไป