รายชื่อ SearchEngine


วิธีการดู

  • SearchEngine คือชื่อเว็บที่ให้บริการค้นหาข้อมูล ซึ่งมาจาก Referer url

ประโยชน์

  • ทำให้ทราบว่าใน 1 เดือน กลุ่มคนดูที่เข้ามาใช้บริการ SearchEngine ในการค้นหาเว็บไซต์เรานั้น มาจากที่ไหน ทำให้เราจะได้เข้าไป ทำการลงทะเบียนกับเว็บ SearchEngine อื่นที่ยังไม่รู้จักเว็บไซต์เรา ทำให้ได้กลุ่มคนดูเพิ่มได้
  • ถ้าทราบว่า การค้นหาเว็บเราพบด้วย SearchEngine ใดมาก เป็นการประชาสัมพันธ์เว็บไปด้วย
ก่อนหน้า ต่อไป