ดูทั้งหมด


โดเมนก่อนที่เข้ามาเว็บไซต์


วิธีการดู

  • Referer คือ ชื่อของโดเมนก่อนที่จะเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณ เช่น เว็บ A มี link เป็น Web B ดังนั้นถ้าท่านเป็นเจ้าของเว็บ B แล้วมีคนที่กดมาจากหน้าเว็บ A ข้อมูลของ Referer จะแสดงเป็น เว็บ A
  • ในกรณีที่คนเยี่ยมชมเว็บไซต์พิมพ์ url ว่า เว็บ B เอง ข้อมูลของ Referer จะแสดงเป็น Bookmark
  • ในกรณีที่คนเยี่ยมชมเว็บไซต์วนเวียนไปมาในเว็บ B ซึ่งเป็นเว็บของท่านเอง และท่านต้องติด logo Truehits ไว้มากกว่า 1 หน้านั้น ข้อมูลของ Referer จะแสดงเป็น เว็บ B แสดงให้เห็นว่ามีการใช้งานในเว็บไซต์ท่านวนไปวนมา ไม่ได้มาแค่หน้าแรกแล้วไม่ดูหน้าอื่นอีกเลย

ประโยชน์

  • ทำให้ทราบว่าใน 1 เดือน คนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เรานั้น มาจากเว็บไหนมาก ทำให้ทราบว่าเว็บเรานั้นมีลิงค์อยู่กับเว็บใดบ้าง มากน้อย อย่างไร
  • มีประโยชน์ ในกรณีฝาก ลิงค์ ทำให้ทราบว่าการฝากลิงค์แล้วนั้น มีผลทำให้ผู้เยี่ยมชมจากเว็บนั้นเป็นอย่างไร
ก่อนหน้า ต่อไป