ดูทั้งหมด


วิเคราะห์ Referrer ของเว็บ

1. โดเมนก่อนที่เข้ามาเว็บไซต์
  • ทำให้ทราบว่า คนที่เข้าเว็บมาจากที่ไหน เช่น มาโดยมาจาก Search Engine เท่าไร
    เข้ามาโดยตรงเป็นจำนวนเท่าไร
    เข้ามา โดยผ่านทางเว็บอื่น ๆ เป็นจำนวนเท่าไร
2. รายชื่อ SearchEngine
  • ทำให้ทราบว่า คนมาจาก SearchEngine เท่าไร ถ้าน้อย เราต้องทำ เรื่องของ SEO เพื่อทำให้คนเข้ามาผ่านทาง SearchEngine เพิ่มมากขึ้น
3. Search keyword
  • Search keyword คือค้นหาเว็บไซต์เราพบ ด้วยคีย์เวิร์ดคำว่าอะไร เช่นเว็บเรามีเนื้อหาเกี่ยวกับ เกมส์ และ ผลการค้นหาคำว่า เกมส์ มีน้อยมาก เราควรพิจารณาและปรับปรุง ให้เพิ่มผลการค้นหาคำว่า เกมส์ให้มากขึ้น โดยการทำ SEO
4. Keyword ของ searchengine
  • แสดงข้อมูล ของคีย์เวิร์ด แยกตามในแต่ละ Search Engine
ก่อนหน้า ต่อไป