รายชื่อ URLวิธีการดู

  • URL คือ Url ของเว็บไซต์ ที่ทรูฮิต ตัด Qeury String ออก เช่น http://truehits.net/search.php?id=3&p=3&c=4
    จะได้ข้อมูล ของ url เป็น http://truehits.net/search.php

ประโยชน์

  • ทำให้ได้รายละเอียด ทั้งหมด ของเว็บไซต์ ว่า มีคนดูด้วย Url ใดมากที่สุด ใช้เพื่อตรวจสอบ ความนิยมของเว็บไซต์ ว่า คนสนใจดูลิงค์ไหนมาก ได้เป็นอย่างดี
ก่อนหน้า ต่อไป