ดูทั้งหมด


เวลาที่ผู้เยี่ยมชมดู


วิธีการดู

  • แสดง เวลาที่ผู้เยี่ยมชมใช้เวลาดูในแต่ละหน้า
  • Average Time Spent Per Page คือ เวลาเฉลี่ย ที่คนเข้าเว็บ ต่อหน้า
  • Average Time Spent Per Visit (Session) คือ เวลาเฉลี่ย ที่คนเข้าเว็บ ต่อการเข้าแต่ละครั้ง
  • Average Time Spent Per Visitor คือ เวลาเฉลี่ย ที่คนเข้าเว็บในวันนี้น

ประโยชน์

  • ทำให้ทราบว่าในเว็บไซต์ โดยเฉลี่ยแล้ว คนเข้ามาดูเว็บไซต์เรานั้นนานเท่าไร คือถ้ามากเกินไป ทำให้ทราบว่าเนื้อหาในหน้านั้น อาจจะซับซ้อนมากเกินไป ทำให้ต้องใช้เวลาในการอ่านนาน หรือถ้าน้อยเกินไป ทำให้ทราบว่าเนื้อหาอาจจะไม่ค่อยมีความน่าสนใจ ทำให้คนเข้ามาเยี่ยมชมไม่ค่อยให้ความสนใจในการอ่าน
ก่อนหน้า ต่อไป