วิเคราะห์ Browser


วิธีการดู

  • Browser ที่คนใช้มากที่สุดในการเข้าชมเว็บ

ประโยชน์

  • ทำให้ทราบว่าในเว็บไซต์ คนเข้ามาดูเว็บไซต์เรานั้นใช้ Browser ใดมากที่สุด จะได้จัดทำเว็บไซต์ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานได้
ก่อนหน้า ต่อไป