วิเคราะห์ OS


วิธีการดู

  • OS คือระบบปฏิบัติการที่มีคนใช้มากที่สุด

ประโยชน์

  • ทำให้ทราบว่าในเว็บไซต์ คนเข้ามาดูเว็บไซต์เรานั้นใช้ ระบบปฏิบัติการใดมากที่สุด จะได้จัดทำเว็บไซต์ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานได้
  • การทำเว็บไซต์ให้ dynamic ในปัจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีมากมาย แต่ต้องทราบว่าเครื่องของผู้ใช้งานนั้น สามารถที่จะดูได้หรือไม่
ก่อนหน้า ต่อไป