ดูทั้งหมด


วิเคราะห์ OS + Browser

1. วิเคราะห์ OS
  • OS คือระบบปฏิบัติการที่มีคนใช้มากที่สุด เช่น Window 98 , XP เป็นต้น
2. วิเคราะห์ Browser
  • Browser ที่คนใช้มากที่สุดในการเข้าชมเว็บ เช่น IE
3. ความละเอียดของหน้าจอ
  • ความละเอียดของหน้าจอของBrowser ที่คนใช้มากที่สุด ต้องใช้เพื่อการออกแบบ เว็บไซต์ ให้เหมาะสมกับหน้าจอ
4. โดเมน
  • แสดง โดเมน โดยดูจาก Referer ว่ามาจากโดเมนใด
ก่อนหน้า ต่อไป