โดเมน


วิธีการดู

  • แสดง โดเมน โดยดูจาก Referer ว่ามาจากโดเมนใด มากที่สุด

ประโยชน์

  • ทำให้ทราบว่าโดเมนของเว็บก่อนที่เข้ามายังเว็บเรานั้น เป็นโดเมนใด ช่วยทำให้เราจดโดเมนได้ตรงกับเว็บไซต์ที่ใกล้เคียงในการเข้ามาดูเว็บไซต์เรา เป็นต้น
ก่อนหน้า ต่อไป