ดูทั้งหมด


วิเคราะห์พฤติกรรมคนดู


วิธีการดู

  • แสดงเวลา และหน้า ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากที่สุด ในชั่วโมงล่าสุดที่ผ่านมา

ประโยชน์

  • ทำให้ทราบว่าพฤติกรรมคนดู ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เรามากที่สุด นั้น เป็นอย่างไร เข้ามาดูหน้าไหน และมาจากที่ไหน เป็นใคร ประเทศใด และใช้เวลานานเท่าไรในการเข้าชม
ก่อนหน้า ต่อไป