ดูทั้งหมด


วิเคราะห์หน้าเข้า-หน้าออก

วิธีการดู

 • แสดงอัตราการเข้าเว็บและออกจากเว็บของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม

  Unique Visitor
  จำนวนผู้ใช้ที่ เข้ามาในเว็บไซต์ที่ไม่ซ้ำกันในช่วงเวลาหนึ่ง
  New visitor
  จำนวนของผู้ใช้ที่ไม่เคยเข้ามาในเว็บของท่าน ก่อนหน้านี้
  Exit Rate
  เปอร์เซนต์ ที่ Exit Page เป็น page เดียวกับ Entrance Page
  Visit Depth
  จำนวนหน้าโดยเฉลี่ยที่ผู้ใช้เข้าเว็บในแต่ละครั้งเปิดเข้าไป
  Entrance URL
  หน้าแรก ที่ผู้ใช้ เข้ามายังเว็บของท่าน
  Exit URL
  หน้าสุดท้าย ที่ผู้ใช้ ใช้งานเว็บของท่านก่อนจะออกไป
  Top Referrer และ Search Keyword ต่างกับ วิเคราะห์ Referrer อย่างไร
  สถิติ จากหน้านี้ ซึ่งจะนับเฉพาะ คลิกแรกที่กดมายังเว็บเพจของท่าน ซึ่ง ต่างจาก สถิติของหน้า วิเคราะห์ Referrer ซึ่งจะนับทุก pageview สถิตินี้ จะช่วยท่าน มองพฤติกรรม ของการเข้ามายังเว็บไซต์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเราได้ให้ข้อมูล ทั้ง ทางด้านปริมาณ คือ UIP Visitor และ Session และในด้านคุณภาพ คือ Visit Depth กับ Exit Rate

ประโยชน์

 • ทำให้ทราบว่าพฤติกรรมคนดูที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เรามากที่สุดนั้นเข้ามาที่หน้าไหน และออกจากเว็บด้วยหน้าไหน
 • ทำให้ได้ข้อมูลว่าคนให้ความสนใจหน้าไหน เข้ามาด้วย คีย์เวิร์ดใด และอยู่ในเว็บต่อ หรือออกจากเว็บ เพื่อพัฒนาเว็บให้มี Exit Rate ต่ำลงได้
ก่อนหน้า ต่อไป