ดูทั้งหมด


วิเคราะห์ page linkวิธีการดู

  • แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บในหน้าต่างๆ แล้วเข้าไปยังหน้าไหนต่อ

ประโยชน์

  • ทำให้ทราบว่าพฤติกรรมคนดเข้ามาดูหน้าไหนบ้าง และไปหน้าไหนต่อ ทำให้เห็นว่าคนส่วนมากสนใจเนื้อหาด้านใด และมีความเกี่ยวข้องกับแต่ละเนื้อหาอย่างไร
ก่อนหน้า ต่อไป