Member
ในคอลัมน์ซ้าย กล่าวถึง Member นั้นได้ว่าจากจำนวนสมาชิกทั้งหมดของทรูฮิต มีจำนวนสมาชิกที่มีอัตารการเพิ่มขึ้นของ ไอพีเป็นเท่าไร และสมาชิกที่ไม่เพิ่ม มีคนเข้ามาดูเท่าเดิม และลดลงเป็นจำนวนเท่าไร
Truehits Index
ตรงทรูฮิตอินเด็กซ์นั้นได้ใช้ค่าเพจวิวรายวันหารด้วย ค่าเพจวิวของวันฐาน โดยเรากำหนดเป็น 10000 แล้วสรุปออกมาว่าเป็น กี่จุด
Pageviews Volumn
ในคอลัมน์ขวา ตรง pageviews volumn ซึ่งในที่นี้เรานิยามให้ volumn ในที่นี้เป็น ค่าเพจวิว ซึ่งจะสัมพันธ์กับว่าเป็นจำนวนรวมของเพจวิวมีค่าเป็นเท่าไรกับจำนวนของสมาชิกที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของ ไอพี ในทางเพิ่มขึ้น เท่าเดิมและลดลง
TotalPageviews,Session,IP
เป็นจำนวนรวมของเพจวิว session และไอพี
Volumn(%)
ค่า Volumn ในที่นี้เรานิยามเป็นจำนวนเพจวิว ซึ่งจะเป็นค่ารวมในแต่ละกลุ่มใหญ่ โดยบอกด้วยว่ามีค่าเพจวิวเป็นกี่เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับค่าเพจวิวทั้งหมด ทำให้เห็นว่ากลุ่มใดที่มีคนเข้ามาเยี่ยมชมมากน้อยอย่างไร
Change(%)
เรานำเสนอโดยบอกว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าเพจวิวของวันนี้ต่างจากเมื่อวานเป็นจำนวนเท่าไร และบอกว่ามัอัตราการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นกี่เปอร์เซนต์
Member(%)
เรานำเสนอโดยบอกว่ามีจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มใหญ่เป็นเท่าไร และมีเปอร์เซนต์เป็นเท่าไรจากจำนวนสมาชิกทั้งหมด ทำให้เห็นว่ามีกลุ่มใดที่ให้ความสนใจในการเข้ามาสมัครใช้งานกับระบบ
TOP 10 Active Site (By IP)
เรานำเสนอชื่อเว็บไซต์ที่มีค่าของ ไอพีที่มีค่ามากที่สุด ใน 10 อันดับแรก
TOP 10 Active Site (By Pageviews)
เรานำเสนอชื่อเว็บไซต์ที่มีค่าของจำนวนเพจวิว ที่มีค่ามากที่สุด ใน 10 อันดับแรก
TOP 10 GAINER
เรานำเสนอชื่อเว็บไซต์ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เยี่ยมชม หรือไอพีที่มี เปอร์เซนต์มากที่สุด ใน 10 อันดับแรก
TOP 10 LOSSER
เรานำเสนอชื่อเว็บไซต์ที่มีอัตราการลดลงของจำนวนผู้เยี่ยมชม หรือไอพีที่มี เปอร์เซนต์มากที่สุด ใน 10 อันดับแรก
เรานำเสนอชื่อเว็บไซต์ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เยี่ยมชม หรือไอพีที่มี เปอร์เซนต์มากที่สุด ใน 10 อันดับแรก ในแต่ละกลุ่มหลัก 15 กลุ่ม ซึ่งทำให้ทราบว่าเว็บใดที่มีการเจริญเติบโตได้มากที่สุด โดยเรามีเงื่อนไขว่าค่าของ ไอพีต้องมากกว่า 30 ขึ้นไปนะคะ

Pageviews Statistics
Member
เราจะบอกว่ามีจำนวนสมาชิกเป็นเท่าไรในปัจจุบัน
จำนวนของเพจวิวโดยรวมในแต่ละเดือน
เรานำเสนอค่าของเพจวิวโดยรวมที่ระบบทรูฮิตได้รับในแต่ละเดือนเป็นรายเดือน
จำนวนเพจวิวในรายวัน
เรานำเสนอค่าของเพจวิวที่ระบบทรูฮิตได้รับในแต่ละวัน ตั้งแต่เดือน 7 ถึงเดือน 11 ปี 2544 โดยนำเสนอเป็นกราฟเส้น เพื่อให้เห็นถึงอัตราการเจริญเติบโตของระบบทรูฮิต โดยจะแสดงของทรูฮิตอินเด็กซ์ ซึ่งได้มาจากค่าเพจวิวหารด้วย 10000


เราหวังว่าดัชนีของทรูฮิตนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านได้ดังนี้ เช่น
1 truehits index summary บอกว่าค่าเป็นเท่าไร (กี่จุด) คิดจากค่าเพจวิวทั้งหมดหารด้วยเพจวิวของวันฐาน และมีกราฟแสดงถึงค่าดัชนีของทรูฮิตให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของระบบ
2 sectorail index บอกให้ทราบถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงรวมของ 15 กลุ่มหลัก ว่ากลุ่มใดทีมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ทำให้ทราบถึงความเติบโต และความเคลื่อนไหวในแต่ละกลุ่ม
3 ดูว่าเว็บไซต์ใดที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากสุด 10 อันดับแรก และ เว็บไซต์ใดที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงมากสุด 10 อันดับแรก
4 ดูชื่อเว็บไซต์ที่มีที่มาแรงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละ 15 กลุ่มหลัก
5 มี truehits index guide ที่ช่วยแนะนำวิธีการดูด้วยนะคะ

ซึ่งข้อมูลของทรูฮิตอินเด็กซ์ สมารถช่วยในการวิเคราะห์ถึงความเคลื่อนไหวต่อการใช้อินเตอร์เนตได้ กับสถานการณ์ของข่าวในปัจจุบันได้ เช่น สมมติว่าเมื่อมีการขึ้นค่าใช้บริการอินเตอร์เนต แล้วทำให้ค่าดัชนีลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังเห็นว่าในกลุ่มของข่าวและสื่อนั้นไม่ได้มีผลกระทบเลย เนื่องจากคนยังให้ความสนใจกับการติดตามข่าวอยู่ และจะเห็นได้ว่า เว็บดัง ๆ เช่น webA ยังคงมีการเคลื่อนไหวในแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นต้น
และเรายังหวังไว้ว่า ถ้ามีคนให้ความสนใจและนำไปวิเคราะห์แล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะมีผลที่ช่วยในด้านการตัดสินใจให้กับผู้ที่ต้องการลงทุนกับด้านอินเตอร์เนตได้ไม่น้อยก็มากนะคะ

การรายงานผลทั้งหมดของ truehits index เป็นรายวัน (ผลจะ update ทุกวัน)
 
     
     
 
 

   Copyright © 2001-2004 Truehits.net. All rights reserved. Contact Webmaster.
   Home | Awards | SignUp | Directory | Ranking | Index | Monthly | Resources | Demo | Forum | FAQ

^ back to top   

Your Unique Webstats.