Today Ranking (22/04/2019 19:17)

͡˹1 | 2 |

1) www.bectero.com Ǵ áԨ

UIP: 191,204
PV: 393,577
traffic
46.22%
˭ԧ 53.78%

2) www.ais.co.th Ǵ áԨ

UIP: 166,802
PV: 665,246
traffic

3) www.jobthai.com Ǵ áԨ

UIP: 99,513
PV: 1,627,614
traffic
25%
˭ԧ 75%

4) www.checkraka.com Ǵ áԨ

UIP: 97,449
PV: 283,709
traffic

5) www.truecorp.co.th Ǵ áԨ

UIP: 70,795
PV: 237,281
traffic
48.23%
˭ԧ 51.77%

6) www.jobbkk.com Ǵ áԨ

UIP: 66,585
PV: 520,703
traffic
41.81%
˭ԧ 58.19%

7) www.yellowpages.co.th Ǵ áԨ

UIP: 58,704
PV: 414,167
traffic
27.27%
˭ԧ 72.73%

8) www.jobth.com Ǵ áԨ

UIP: 50,172
PV: 451,272
traffic
39.31%
˭ԧ 60.69%

9) marketingoops.com Ǵ áԨ

UIP: 17,181
PV: 26,551
traffic
37.79%
˭ԧ 62.21%

10) www.bangkokbanksme.com Ǵ áԨ

UIP: 11,086
PV: 14,124
traffic

11) www.pttplc.com Ǵ áԨ

UIP: 8,059
PV: 19,100

12) www.thaifranchisecenter.com Ǵ áԨ

UIP: 6,591
PV: 17,166
traffic
39.53%
˭ԧ 60.47%

13) www.thaismescenter.com Ǵ áԨ

UIP: 5,906
PV: 7,843
traffic
37.93%
˭ԧ 62.07%

14) www.thailandexhibition.com Ǵ áԨ

UIP: 5,019
PV: 13,557

15) www.infinity-printing.com Ǵ áԨ

UIP: 5,010
PV: 7,039
traffic

16) pingidea.com Ǵ áԨ

UIP: 4,627
PV: 11,935
traffic

17) www.3bb.co.th Ǵ áԨ

UIP: 4,100
PV: 8,040
traffic
45.70%
˭ԧ 54.30%

18) thaitechno.net Ǵ áԨ

UIP: 2,427
PV: 8,357

19) www.bemplc.co.th Ǵ áԨ

UIP: 1,703
PV: 5,623
traffic
38%
˭ԧ 62%

20) www.nanosoft.co.th Ǵ áԨ

UIP: 1,532
PV: 4,125

21) hamsiam.com Ǵ áԨ

UIP: 1,340
PV: 4,539
traffic
41.71%
˭ԧ 58.29%

22) www.cpall.co.th Ǵ áԨ

UIP: 1,260
PV: 11,264
traffic
38.46%
˭ԧ 61.54%

23) www.hflight.net Ǵ áԨ

UIP: 1,217
PV: 2,276
traffic
39.53%
˭ԧ 60.47%

24) www.thaicabincrew.com Ǵ áԨ

UIP: 1,214
PV: 3,566
traffic
37.66%
˭ԧ 62.34%

25) www.thaieasyjob.com Ǵ áԨ

UIP: 1,149
PV: 2,223

26) www.impact.co.th Ǵ áԨ

UIP: 1,059
PV: 4,464
traffic
38.89%
˭ԧ 61.11%

27) brannova.com Ǵ áԨ

UIP: 1,020
PV: 1,130
traffic

28) www.nationejobs.com Ǵ áԨ

UIP: 952
PV: 1,428
traffic
39.34%
˭ԧ 60.66%

29) www.bol.co.th Ǵ áԨ

UIP: 937
PV: 8,390

30) www.piyanas.com Ǵ áԨ

UIP: 822
PV: 9,105
traffic

31) www.industry.in.th Ǵ áԨ

UIP: 805
PV: 1,902
traffic
36.80%
˭ԧ 63.20%

32) job.ocsc.go.th Ǵ áԨ

UIP: 793
PV: 1,276

33) www.smesreport.com Ǵ áԨ

UIP: 771
PV: 1,167
traffic
36.30%
˭ԧ 63.70%

34) www.buddyjob.com Ǵ áԨ

UIP: 637
PV: 1,620

35) www.accountchannels.com Ǵ áԨ

UIP: 608
PV: 750
traffic

36) www.nalueng.com Ǵ áԨ

UIP: 590
PV: 1,426

37) www.babimild.com Ǵ áԨ

UIP: 521
PV: 939
traffic

38) www.roytawan.com Ǵ áԨ

UIP: 427
PV: 1,272

39) www.sbdc.co.th Ǵ áԨ

UIP: 388
PV: 1,398
traffic
38.83%
˭ԧ 61.17%

40) www.tencent.co.th Ǵ áԨ

UIP: 380
PV: 904
traffic

41) www.hometheaterthailand.com Ǵ áԨ

UIP: 360
PV: 1,239
traffic

42) www.singerthai.co.th Ǵ áԨ

UIP: 298
PV: 1,279

43) www.jtpackoffoods.com Ǵ áԨ

UIP: 282
PV: 959
traffic

44) garmentjob.com Ǵ áԨ

UIP: 250
PV: 3,940
traffic

45) www.rodrubjangdottonnam.com Ǵ áԨ

UIP: 236
PV: 366
traffic

46) wincosclub.com Ǵ áԨ

UIP: 222
PV: 360
traffic

47) www.factoryguideline.com Ǵ áԨ

UIP: 201
PV: 304
traffic

48) www.enter-books.com Ǵ áԨ

UIP: 201
PV: 347

49) www.sim-vip.com Ǵ áԨ

UIP: 198
PV: 1,072

50) www.kitchenclass.com Ǵ áԨ

UIP: 173
PV: 778
͡˹1 | 2 |