Today Ranking (10/12/2019 13:06)

͡˹1 | 2 |

1) www.kapook.com Ǵ ѹԧ

UIP: 581,863
PV: 2,903,097
traffic
45.74%
˭ԧ 54.26%

2) www.sanook.com Ǵ ѹԧ

UIP: 558,227
PV: 5,786,184
traffic
50%
˭ԧ 50%

3) www.dek-d.com Ǵ ѹԧ

UIP: 242,942
PV: 2,490,005
traffic
22.83%
˭ԧ 77.17%

4) www.bugaboo.tv Ǵ ѹԧ

UIP: 136,878
PV: 1,020,816
traffic
61.11%
˭ԧ 38.89%

5) mello.me Ǵ ѹԧ

UIP: 95,266
PV: 809,247
traffic
32.14%
˭ԧ 67.86%

6) majorcineplex.com Ǵ ѹԧ

UIP: 43,964
PV: 150,526
traffic
46.35%
˭ԧ 53.65%

7) neko-miku.com Ǵ ѹԧ

UIP: 43,150
PV: 268,059
traffic
66.67%
˭ԧ 33.33%

8) www.popcornfor2.com Ǵ ѹԧ

UIP: 28,713
PV: 39,340
traffic
38.67%
˭ԧ 61.33%

9) www.meemodel.com Ǵ ѹԧ

UIP: 27,944
PV: 59,992
traffic
45.30%
˭ԧ 54.70%

10) www.topicza.com Ǵ ѹԧ

UIP: 20,416
PV: 26,588
traffic

11) www.guitarthai.com Ǵ ѹԧ

UIP: 17,603
PV: 38,329
traffic
70%
˭ԧ 30%

12) www.dochord.com Ǵ ѹԧ

UIP: 13,560
PV: 40,218
traffic

13) www.thaihuay.com Ǵ ѹԧ

UIP: 12,596
PV: 25,624
traffic

14) www.tlcthai.com Ǵ ѹԧ

UIP: 11,561
PV: 21,766
traffic
30.77%
˭ԧ 69.23%

15) www.siamha.com Ǵ ѹԧ

UIP: 10,426
PV: 34,378
traffic
32%
˭ԧ 68%

16) anime-i.com Ǵ ѹԧ

UIP: 10,046
PV: 47,710
traffic

17) flash-mini.com Ǵ ѹԧ

UIP: 8,974
PV: 14,835
traffic
44.06%
˭ԧ 55.94%

18) www.siamdara.com Ǵ ѹԧ

UIP: 7,021
PV: 12,644
traffic
47.03%
˭ԧ 52.97%

19) www.khonkaenlink.info Ǵ ѹԧ

UIP: 6,218
PV: 19,338
traffic
43.35%
˭ԧ 56.65%

20) www.thaiorc.com Ǵ ѹԧ

UIP: 5,836
PV: 18,503
traffic
39.65%
˭ԧ 60.35%

21) www.thaiticketmajor.com Ǵ ѹԧ

UIP: 5,784
PV: 12,560
traffic
39.92%
˭ԧ 60.08%

22) www.chordtabs.in.th Ǵ ѹԧ

UIP: 5,094
PV: 16,828
traffic
53.85%
˭ԧ 46.15%

23) www.sritown.com Ǵ ѹԧ

UIP: 4,317
PV: 16,783
traffic
54.06%
˭ԧ 45.94%

24) realmetro.com Ǵ ѹԧ

UIP: 3,213
PV: 3,749
traffic

25) www.goosiam.com Ǵ ѹԧ

UIP: 2,583
PV: 6,713
traffic
44.95%
˭ԧ 55.05%

26) www.nangdee.com Ǵ ѹԧ

UIP: 2,178
PV: 4,204
traffic
45.13%
˭ԧ 54.87%

27) www.mahamodo.com/ Ǵ ѹԧ

UIP: 1,964
PV: 13,323

28) doonee.com Ǵ ѹԧ

UIP: 1,672
PV: 2,507
traffic

29) www.berdee.com Ǵ ѹԧ

UIP: 1,289
PV: 3,319

30) www.sukson.com Ǵ ѹԧ

UIP: 1,092
PV: 2,299
traffic
39.53%
˭ԧ 60.47%

31) www.mahamongkol.com Ǵ ѹԧ

UIP: 1,082
PV: 5,822

32) www.thaipoem.com Ǵ ѹԧ

UIP: 967
PV: 1,572

33) www.siamza.com Ǵ ѹԧ

UIP: 780
PV: 1,899
traffic
46.21%
˭ԧ 53.79%

34) www.hunsa.com Ǵ ѹԧ

UIP: 775
PV: 1,822
traffic
43.84%
˭ԧ 56.16%

35) girldaily.com Ǵ ѹԧ

UIP: 639
PV: 769
traffic

36) chordcafe.com Ǵ ѹԧ

UIP: 517
PV: 1,203

37) mediastudio.co.th Ǵ ѹԧ

UIP: 391
PV: 498
traffic

38) www.broadcastthai.com Ǵ ѹԧ

UIP: 383
PV: 658

39) meesook.com Ǵ ѹԧ

UIP: 378
PV: 737
traffic
36.81%
˭ԧ 63.19%

40) www.mono-mobile.com Ǵ ѹԧ

UIP: 350
PV: 1,186

41) www..net Ǵ ѹԧ

UIP: 339
PV: 581
traffic

42) www.thaibabyname.com Ǵ ѹԧ

UIP: 333
PV: 2,311
traffic
38.42%
˭ԧ 61.58%

43) www.fwdder.com Ǵ ѹԧ

UIP: 265
PV: 379

44) www.darachilli.com Ǵ ѹԧ

UIP: 256
PV: 314
traffic

45) www.kachon.com Ǵ ѹԧ

UIP: 220
PV: 276
traffic
39.66%
˭ԧ 60.34%

46) www.bailek.com Ǵ ѹԧ

UIP: 219
PV: 1,573
traffic

47) www.zabzaa.com Ǵ ѹԧ

UIP: 191
PV: 462
traffic
44.54%
˭ԧ 55.46%

48) www.ilovekamikaze.com Ǵ ѹԧ

UIP: 186
PV: 294
traffic
37.54%
˭ԧ 62.46%

49) www.toplinediamond.com Ǵ ѹԧ

UIP: 172
PV: 234
traffic
37.23%
˭ԧ 62.77%

50) welcome.truelife.com Ǵ ѹԧ

UIP: 171
PV: 223
͡˹1 | 2 |