ชื่อสมาชิก :: www.dla.go.th | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 198
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuidePDF Monthly Report Shortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng


Previous Day | Next Day

Hourly Stat วัน [04/10/2023]
230PageViews:0:4IP:0:2Session:0:2PageViews:1:0IP:1:0Session:1:0PageViews:2:0IP:2:0Session:2:0PageViews:3:0IP:3:0Session:3:0PageViews:4:0IP:4:0Session:4:0PageViews:5:0IP:5:0Session:5:0PageViews:6:3IP:6:1Session:6:2PageViews:7:7IP:7:5Session:7:5PageViews:8:43IP:8:31Session:8:38PageViews:9:130IP:9:75Session:9:107PageViews:10:97IP:10:59Session:10:77PageViews:11:64IP:11:40Session:11:58PageViews:12:24IP:12:16Session:12:19PageViews:13:85IP:13:53Session:13:74PageViews:14:98IP:14:58Session:14:82PageViews:15:82IP:15:45Session:15:65PageViews:16:49IP:16:33Session:16:42PageViews:17:17IP:17:15Session:17:16PageViews:18:10IP:18:8Session:18:8PageViews:19:7IP:19:6Session:19:7PageViews:20:4IP:20:3Session:20:3PageViews:21:5IP:21:4Session:21:4PageViews:22:2IP:22:2Session:22:2PageViews:23:0IP:23:0Session:23:0
184
138
92
46
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
04221
10000
20000
30000
40000
50000
63121
77551
84331386
91307510726
1097597719
1164405814
122416196
1385537418
1498588218
1582456517
1649334212
171715162
1810881
197671
204331
215441
222220
230000
Unique215118
Summation731611
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด


ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า มีผูเข้าชมแต่ละราย เข้าเว็บด้วยความถี่มากน้อยเพียงใด โดยแกน x เป็น จำนวนกี่ ครั้ง ที่คนเข้าชมเว็บ และ แกน y แสดงถึงจำนวนคน
เข้าเว็บมากี่ครั้งจำนวน Unique Visitor
1297
282
323
48
52
61
71
80
90
100
110
120
130
140
150
161
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
Enabled
Java Enabled50.68%
Cookie Enabled731100.00%
Proxy Enabled10.14%
User's Guide [อ่านเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บ]
Unique IP
Unique IP คือ IP ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่ง IP ที่ไม่ซ้ำกันรายวัน จะไม่เท่ากับผลรวมของ IP รายชั่วโมง เป็นต้น
Unique Session
Unique Session คือ ช่วงเวลาตั้งแต่ ครั้งแรกที่ผู้ใช้รายหนึงเข้ามาที่เว็บ จนถึง ออกจากเว็บไซต์ โดยที่นิยามการออกจากเว็บคือ หายออกไปเกินกว่า 20นาที หรือปิด บราวเซอร์ไป ดังนั้น session จะบวก 1 ทุก ๆ การออกไปจากเว็บ เกินกว่า 20 นาที หรือ ปิดบราวเซอร์
Pageviews
Pageviews คือ จำนวน click ที่หน้าเว็บไซต์
Return IP
Return IP คือ IP ที่เข้ามายังเว็บไซต์แล้วกลับเข้ามาดูอีกครั้ง

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 064-9328922