ชื่อสมาชิก :: thainews.prd.go.th | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท :: 131
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuidePDF Monthly Report Shortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng


Previous Day | Next Day

Hourly Stat วัน [22/05/2022]
1.20KPageViews:0:272IP:0:225Session:0:231PageViews:1:181IP:1:130Session:1:135PageViews:2:127IP:2:102Session:2:104PageViews:3:84IP:3:70Session:3:73PageViews:4:138IP:4:81Session:4:84PageViews:5:234IP:5:123Session:5:126PageViews:6:441IP:6:247Session:6:259PageViews:7:514IP:7:340Session:7:348PageViews:8:638IP:8:462Session:8:482PageViews:9:805IP:9:588Session:9:644PageViews:10:1002IP:10:718Session:10:751PageViews:11:1010IP:11:743Session:11:776PageViews:12:1016IP:12:712Session:12:737PageViews:13:1098IP:13:736Session:13:768PageViews:14:1009IP:14:733Session:14:761PageViews:15:979IP:15:753Session:15:781PageViews:16:968IP:16:710Session:16:738PageViews:17:801IP:17:583Session:17:605PageViews:18:822IP:18:590Session:18:601PageViews:19:794IP:19:553Session:19:582PageViews:20:1032IP:20:747Session:20:792PageViews:21:907IP:21:669Session:21:685PageViews:22:711IP:22:525Session:22:545PageViews:23:530IP:23:338Session:23:350
958.4
718.8
479.2
239.6
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
027222523135
118113013515
212710210418
384707311
4138818411
523412312624
644124725940
751434034851
863846248273
980558864479
101,002718751119
111,01074377695
121,016712737108
131,098736768110
141,009733761126
15979753781118
16968710738122
1780158360595
1882259060185
1979455358290
201,032747792132
21907669685107
2271152554573
2353033835049
Unique10,5471,976
Summation16,11311,958
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด


ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า มีผูเข้าชมแต่ละราย เข้าเว็บด้วยความถี่มากน้อยเพียงใด โดยแกน x เป็น จำนวนกี่ ครั้ง ที่คนเข้าชมเว็บ และ แกน y แสดงถึงจำนวนคน
เข้าเว็บมากี่ครั้งจำนวน Unique Visitor
110,382
2503
375
419
510
62
70
82
91
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
221
230
240
250
260
270
280
290
300
Enabled
Java Enabled370.23%
Cookie Enabled1609099.86%
Proxy Enabled00.00%
Flash Enabled210.13%
User's Guide [อ่านเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บ]
Unique IP
Unique IP คือ IP ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่ง IP ที่ไม่ซ้ำกันรายวัน จะไม่เท่ากับผลรวมของ IP รายชั่วโมง เป็นต้น
Unique Session
Unique Session คือ ช่วงเวลาตั้งแต่ ครั้งแรกที่ผู้ใช้รายหนึงเข้ามาที่เว็บ จนถึง ออกจากเว็บไซต์ โดยที่นิยามการออกจากเว็บคือ หายออกไปเกินกว่า 20นาที หรือปิด บราวเซอร์ไป ดังนั้น session จะบวก 1 ทุก ๆ การออกไปจากเว็บ เกินกว่า 20 นาที หรือ ปิดบราวเซอร์
Pageviews
Pageviews คือ จำนวน click ที่หน้าเว็บไซต์
Return IP
Return IP คือ IP ที่เข้ามายังเว็บไซต์แล้วกลับเข้ามาดูอีกครั้ง

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509