อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.pharmacy.mahidol.ac.th 13,403 15,188 19,074 1.04 %
2  www.mahidol.ac.th 5,551 10,467 16,356 20.23 %
3  www.ku.ac.th 2,396 4,099 6,040 26.37 %
4  www.psu.ac.th 1,986 3,565 7,798 5.13 %
5  www.stou.ac.th 1,642 2,541 2,882 19.68 %
6  www.muic.mahidol.ac.th 1,271 2,856 6,826 9.21 %
7  www.utcc.ac.th 1,147 1,377 1,815 22.28 %
8  www.rmutt.ac.th 853 1,082 1,864 67.03 %
9  li.mahidol.ac.th 694 1,447 3,188 5.47 %
10  www.mmtc.ac.th 423 999 1,166 41.95 %
11  www.ru.ac.th 388 475 674 39.07 %
12  www.nation.ac.th 262 462 694 69.03 %
13  www.nu.ac.th 168 237 371 8.39 %
14  www.dpu.ac.th 134 196 275 14.53 %
15  www.mut.ac.th 104 185 290 16.8 %
16  www.cmmu.mahidol.ac.th 50 59 175 44.44 %
17  www.rts.ac.th 47 75 129 67.86 %
18  www.ssru.ac.th 47 52 92 62.07 %
19  www.spu.ac.th 34 37 72 3.03 %
20  www.northcm.ac.th 32 50 80 39.13 %
21  www.krirk.ac.th 25 44 133 25.00 %
22  www.maps-tu.org 21 24 51 27.59 %
23  www.east.spu.ac.th 10 20 53 23.08 %
24  www.lpru.ac.th 8 12 13 100.00 %
25  www.kpc.ac.th 7 17 18
26  www.tu-caps.org 2 3 7 100.00 %