อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประจำเดือน มิถุนายน 2018
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.pharmacy.mahidol.ac.th 13,961 15,943 19,981 4.16 %
2  www.mahidol.ac.th 6,255 11,601 17,708 12.68 %
3  www.rmutt.ac.th 3,002 4,772 8,029 251.93 %
4  www.ku.ac.th 2,531 4,300 6,182 5.63 %
5  www.psu.ac.th 1,772 3,019 7,318 10.78 %
6  www.stou.ac.th 1,750 2,729 3,093 6.58 %
7  www.rsu.ac.th 1,416 1,722 2,618
8  www.muic.mahidol.ac.th 1,343 3,032 7,388 5.66 %
9  www.utcc.ac.th 1,015 1,199 1,596 11.51 %
10  li.mahidol.ac.th 708 1,467 3,251 2.02 %
11  www.ru.ac.th 381 479 673 1.8 %
12  www.mmtc.ac.th 336 699 862 20.57 %
13  www.nation.ac.th 190 308 491 27.48 %
14  www.dpu.ac.th 149 215 312 11.19 %
15  www.mut.ac.th 127 223 337 22.12 %
16  www.nu.ac.th 111 159 266 33.93 %
17  www.rts.ac.th 45 73 144 4.26 %
18  www.ssru.ac.th 44 49 84 6.38 %
19  www.northcm.ac.th 36 56 86 12.50 %
20  www.spu.ac.th 36 40 74 5.88 %
21  www.krirk.ac.th 24 41 128 4 %
22  www.cmmu.mahidol.ac.th 24 27 73 52 %
23  www.maps-tu.org 23 28 54 9.52 %
24  www.lpru.ac.th 17 23 25 112.50 %
25  www.east.spu.ac.th 10 20 60
26  www.kpc.ac.th 5 17 18 28.57 %
27  www.tu-caps.org 3 5 13 50.00 %