อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน กันยายน 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 90,773 212,343 1,136,960 9.15 %
2  www.bangkokbank.com 52,417 77,718 126,879 6.83 %
3  www.settrade.com 51,160 119,465 569,603 7.56 %
4  www.eFinanceThai.com 35,255 81,327 186,737 6.51 %
5  www.tmbbank.com 24,398 31,556 58,966 22.71 %
6  www.finnomena.com 20,987 29,567 54,366 3.5 %
7  www.roojai.com 19,260 22,053 34,841 3.09 %
8  www.ghbank.co.th 13,761 17,530 46,482 17.67 %
9  www.stock2morrow.com 9,263 11,702 23,273 4.14 %
10  www.wealthmagik.com 8,549 12,376 35,989 4.04 %
11  www.goldhips.com 7,983 24,544 30,659 15.14 %
12  www.tfex.co.th 6,478 9,158 19,059 37.95 %
13  thaigold.info 4,926 11,137 14,488 20.19 %
14  www.share2trade.com 4,003 4,476 5,586 11.06 %
15  businesstoday.co 2,982 3,368 4,233 49.79 %
16  www.scbs.com 2,428 2,965 5,104 3.58 %
17  moneyandbanking.co.th 2,359 3,177 4,069 18.26 %
18  www.taradthong.com 2,211 4,953 6,837 26.79 %
19  www.rvp.co.th 1,200 1,481 2,544 0.99 %
20  www.poems.in.th 871 1,403 1,978 5.22 %
21  www.dhipaya.co.th 492 751 928 21.03 %
22  www.ktb.co.th 422 585 724 20.38 %
23  www.Kawna.com 236 816 4,320 0.85 %
24  www.stockwave.in.th 128 183 200 37.56 %
25  www.sctgold.com 95 152 219 17.39 %
26  www.bangkokinsurance.com 85 92 172 93.18 %
27  www.hooninside.com 61 55 131 1.67 %
28  www.refinance.co.th 54 74 86 80.00 %
29  www.bhunchee.com 39 49 51 18.18 %
30  www.azay.co.th 20 24 42 25.93 %
31  www.avaccount.com 14 19 20 94.12 %
32  www.silkspan.com 11 15 17 8.33 %
33  www.bualuang.co.th 8 11 11
34  www.thaihoon.com 7 11 16
35  www.doohoon.com 6 12 14 14.29 %
36  www.start-to-invest.com 3 4 4
37  www.ic.or.th 2 5 5
38  www.kcs-live.kcs.co.th 1 2 2