อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย การศึกษา : มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ประจำเดือน ธันวาคม 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.pharmacy.mahidol.ac.th 18,065 20,749 25,491 2.59 %
2  www.mahidol.ac.th 1,331 2,661 4,410 16.6 %
3  www.shecu.chula.ac.th 162 219 613 18.18 %
4  www.mmtc.ac.th 148 177 182 22.11 %
5  www.rmutt.ac.th 103 194 276 44.62 %
6  www.mut.ac.th 101 186 334 0.98 %
7  www.nu.ac.th 90 124 145 15.38 %
8  www.rts.ac.th 37 62 82 37.04 %
9  www.spu.ac.th 24 26 45 9.09 %
10  www.kpc.ac.th 14 22 25 55.56 %
11  www.nation.ac.th 12 19 28 25 %
12  www.rsu.ac.th 10 19 30
13  www.muic.mahidol.ac.th 10 10 24 33.33 %
14  www.stou.ac.th 8 10 11 20 %
15  www.maps-tu.org 7 8 17
16  www.tu-caps.org 6 7 16
17  www.lpru.ac.th 4 10 10
18  www.cmmu.mahidol.ac.th 4 4 14
19  www.krirk.ac.th 2 2 4
20  www.ru.ac.th 1 2 2
21  www.psu.ac.th 1 1 2