อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน ตุลาคม 2022
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.prd.go.th 32,055 37,837 50,897 9.48 %
2  www.bot.or.th 31,936 48,308 89,155 3.67 %
3  www.studentloan.or.th 9,931 13,003 26,081 31.83 %
4  www.orst.go.th 6,928 8,383 9,090 26.81 %
5  www.dla.go.th 6,080 22,132 40,659 7.23 %
6  www.moj.go.th 3,858 4,451 6,345 20.98 %
7  www4.fisheries.go.th 3,789 6,099 16,098 12.62 %
8  www.nstda.or.th 3,154 3,924 5,728 20.95 %
9  dric.nrct.go.th 2,773 3,228 7,786 11.74 %
10  www.apec2022.go.th 1,976 2,286 4,292 31.51 %
11  www.moc.go.th 1,885 2,359 4,192 38.66 %
12  www.dld.go.th 1,865 1,463 6,008 6.84 %
13  www.obec.go.th 1,818 2,252 4,256 26.34 %
14  www.admincourt.go.th 1,647 3,473 10,603 16.35 %
15  www.redcross.or.th 1,572 1,820 2,986 18.64 %
16  www.ops.moc.go.th 1,408 1,959 3,782 5.5 %
17  www.nso.go.th 1,134 2,524 4,171 12.23 %
18  person.doae.go.th 1,035 2,464 3,506 6.08 %
19  www.nectec.or.th 878 1,028 1,610 27.32 %
20  www.sme.go.th 743 960 1,750 2.48 %
21  www.opdc.go.th 726 949 1,647 10.26 %
22  www.thai-explore.net 670 861 1,051 28.87 %
23  www.nimt.or.th 662 855 1,889 16.41 %
24  siweb1.dss.go.th 632 701 969 24.76 %
25  www.nicaonline.com 623 788 871 23.65 %
26  www.thaithesis.org 584 643 1,071 30.39 %
27  www.nrct.go.th 563 579 1,311 18.52 %
28  www.dgr.go.th 528 1,182 1,883 18.64 %
29  www.ocsb.go.th 518 911 1,579 7.5 %
30  clinictech.ops.go.th 478 584 1,024 27.79 %
31  www.moi.go.th 453 574 1,139 1.31 %
32  www.ldd.go.th 450 1,013 1,370 13.13 %
33  www.deqp.go.th 418 651 1,856 0.72 %
34  www.qsbg.org 404 575 836 40.24 %
35  www.tistr.or.th 400 285 1,750 10.11 %
36  www.mtec.or.th 382 443 649 43.91 %
37  www.culture.go.th 349 492 848 42.12 %
38  www.tddf.or.th 338 573 727 3.05 %
39  www.rid.go.th 310 474 543 31.91 %
40  www.most.go.th 281 341 384 36.43 %
41  www.doae.go.th 261 652 783 78.77 %
42  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 208 365 547 22.68 %
43  www.onec.go.th 188 410 952 5.03 %
44  www.doeb.go.th 173 279 422 7.45 %
45  www.amlo.go.th 164 431 766 25.19 %
46  www.onep.go.th 98 155 198 13.27 %
47  www.onlb.go.th 95 147 384 20.17 %
48  www.sirindhorn.net 87 112 260 63.6 %
49  www.sugarzone.in.th 86 253 347 11.34 %
50  www.presscouncil.or.th 80 95 141 20 %
51  www.industry.go.th 73 88 92 29.13 %
52  www.oic.or.th 55 129 169 17.91 %
53  www.otp.go.th 50 84 336 25.00 %
54  www.forest.go.th 46 60 67 25.81 %
55  www.khonthai.com 29 39 45 27.5 %
56  kanchanapisek.or.th 29 32 57 17.14 %
57  www.fpri.or.th 27 39 48 38.64 %
58  www.queensavang.org 25 27 47 47.92 %
59  www.qsbg.or.th 24 27 53 17.24 %
60  www.aimc.or.th 18 21 65 10 %
61  www.fpo.go.th 14 239 391 57.58 %
62  www.senate.go.th 14 29 37 80 %
63  www.moe.go.th 14 22 30 90.97 %
64  www.ops.go.th 12 15 17 9.09 %
65  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 10 12 12 16.67 %
66  www.mot.go.th 9 444 1,023 30.77 %
67  elib.fda.moph.go.th/library/ 8 19 40 11.11 %
68  www.prasanya.org 8 13 22 20 %
69  www.ttcexpert.com 6 9 10 14.29 %
70  www.m-society.go.th 5 1,765 1,768 16.67 %
71  www.dpiap.org 5 6 8 25.00 %
72  www.sec-plkutt.go.th 3 7 9 50.00 %
73  www.parliament.go.th 3 5 8 25 %
74  conflictmapping-th.com 3 4 7
75  www.onesqa.or.th 3 4 5
76  www.dede.go.th 2 4 10
77  edoc.redcross.or.th 2 3 4 33.33 %
78  www.eppo.go.th 2 2 3 60 %
79  www.dld.go.th/nutrition/ 2 2 3
80  www.moradokislam.org 1 2 3
81  www.ubonratchathani.go.th 1 1 1 85.71 %
82  stisearch.net 1 1 1