อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2022
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.bot.or.th 32,385 49,351 93,138 1.41 %
2  www.prd.go.th 30,540 36,314 48,232 4.73 %
3  www.apec2022.go.th 11,438 13,359 21,103 478.85 %
4  www.studentloan.or.th 10,652 13,949 27,885 7.26 %
5  www.orst.go.th 10,266 12,077 14,765 48.18 %
6  www.dla.go.th 6,091 23,077 43,276 0.18 %
7  www.moj.go.th 5,685 6,502 8,986 47.36 %
8  www.obec.go.th 5,186 6,330 10,720 185.26 %
9  www4.fisheries.go.th 3,806 6,223 16,458 0.45 %
10  www.nstda.or.th 3,701 4,597 6,569 17.34 %
11  dric.nrct.go.th 3,077 3,592 9,100 10.96 %
12  www.redcross.or.th 2,355 2,703 4,223 49.81 %
13  www.dld.go.th 2,133 1,829 7,073 14.37 %
14  www.admincourt.go.th 1,781 4,068 11,968 8.14 %
15  www.ops.moc.go.th 1,177 1,591 2,863 16.41 %
16  www.moc.go.th 1,151 1,884 3,516 38.94 %
17  www.nectec.or.th 1,133 1,353 2,031 29.04 %
18  person.doae.go.th 1,069 2,642 3,753 3.29 %
19  www.opdc.go.th 1,033 1,427 2,509 42.29 %
20  www.sme.go.th 933 1,232 2,256 25.57 %
21  www.nso.go.th 883 2,379 3,694 22.13 %
22  www.thai-explore.net 823 1,075 1,261 22.84 %
23  siweb1.dss.go.th 730 805 1,153 15.51 %
24  www.nimt.or.th 720 926 1,957 8.76 %
25  www.nrct.go.th 657 633 1,555 16.70 %
26  www.dgr.go.th 650 1,421 2,252 23.11 %
27  www.thaithesis.org 638 694 1,095 9.25 %
28  www.nicaonline.com 635 791 870 1.93 %
29  www.culture.go.th 605 792 1,426 73.35 %
30  clinictech.ops.go.th 572 747 1,408 19.67 %
31  www.ocsb.go.th 553 938 1,633 6.76 %
32  www.ldd.go.th 531 1,164 1,605 18.00 %
33  www.deqp.go.th 473 711 1,824 13.16 %
34  www.moi.go.th 456 576 1,064 0.66 %
35  www.qsbg.org 447 626 884 10.64 %
36  www.mtec.or.th 412 497 720 7.85 %
37  www.tddf.or.th 407 658 873 20.41 %
38  www.tistr.or.th 389 292 1,782 2.75 %
39  www.most.go.th 369 443 492 31.32 %
40  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 240 429 668 15.38 %
41  www.doae.go.th 214 481 562 18.01 %
42  www.doeb.go.th 179 284 443 3.47 %
43  www.amlo.go.th 174 398 714 6.10 %
44  www.sirindhorn.net 146 177 449 67.82 %
45  www.onec.go.th 140 348 687 25.53 %
46  www.presscouncil.or.th 120 143 211 50.00 %
47  www.onlb.go.th 115 174 402 21.05 %
48  www.onep.go.th 107 169 214 9.18 %
49  www.sugarzone.in.th 95 284 377 10.47 %
50  www.rid.go.th 78 122 154 74.84 %
51  www.otp.go.th 63 100 371 26.00 %
52  www.oic.or.th 58 146 190 5.45 %
53  www.forest.go.th 44 58 63 4.35 %
54  www.queensavang.org 35 39 58 40.00 %
55  kanchanapisek.or.th 30 33 51 3.45 %
56  www.khonthai.com 29 39 45
57  www.qsbg.or.th 27 30 46 12.50 %
58  www.fpri.or.th 23 32 39 14.81 %
59  www.aimc.or.th 17 19 53 5.56 %
60  www.ops.go.th 14 16 17 16.67 %
61  www.moe.go.th 13 18 22 7.14 %
62  www.fpo.go.th 12 264 435 14.29 %
63  www.mot.go.th 11 507 1,168 22.22 %
64  www.prasanya.org 10 17 29 25.00 %
65  elib.fda.moph.go.th/library/ 9 22 48 12.50 %
66  www.m-society.go.th 8 3,181 3,183 60.00 %
67  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 7 9 9 30 %
68  www.ttcexpert.com 6 8 10
69  www.parliament.go.th 5 8 9 66.67 %
70  www.dpiap.org 5 6 8
71  www.eppo.go.th 4 6 6 100.00 %
72  www.dede.go.th 3 5 8 50.00 %
73  www.dld.go.th/nutrition/ 3 5 5 50.00 %
74  conflictmapping-th.com 3 4 8
75  www.sec-plkutt.go.th 2 6 7 33.33 %
76  edoc.redcross.or.th 2 3 5
77  www.onesqa.or.th 2 3 3 33.33 %
78  www.gpo.or.th 1 2 2
79  www.moradokislam.org 1 2 2
80  phetchaburi.doae.go.th 1 1 1