อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวดย่อย ธนาคาร-การเงิน : การเงิน การลงทุน ประจำเดือน เมษายน 2023
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 81,465 178,076 832,869 15.14 %
2  www.settrade.com 21,290 43,291 185,876 20.92 %
3  www.eFinanceThai.com 17,357 39,147 94,000 20.08 %
4  www.setinvestnow.com 5,628 6,659 9,277 12.32 %
5  www.goldhips.com 5,450 15,895 18,799 13.53 %
6  moneyandbanking.co.th 3,716 4,838 6,035 31.87 %
7  thaigold.info 3,119 7,429 8,151 16.99 %
8  www.tfex.co.th 1,896 3,551 9,443 24.67 %
9  www.taradthong.com 1,443 3,124 4,170 15.47 %
10  www.wealthmagik.com 547 741 2,782 21.29 %
11  www.share2trade.com 545 664 892
12  www.stockwave.in.th 139 191 217 47.87 %
13  thailandwealth.com 7 8 10 56.25 %
14  bitcointhailand.org 4 5 7 20 %
15  www.thaihoon.com 1 1 1