อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน สิงหาคม 2023
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.prd.go.th 44,722 56,508 77,462 1.49 %
2  www.studentloan.or.th 14,343 19,149 38,550 52.27 %
3  www.bot.or.th 11,537 20,114 41,132 33.67 %
4  www.orst.go.th 8,542 9,659 13,031 0.96 %
5  www.pcd.go.th 6,456 7,154 11,346 261.28 %
6  www.moj.go.th 6,335 7,479 10,534 3.46 %
7  www.obec.go.th 5,796 6,810 10,578 3.9 %
8  www4.fisheries.go.th 4,152 6,315 15,402 25.78 %
9  www.nstda.or.th 3,939 4,872 6,890 10.12 %
10  dric.nrct.go.th 2,679 3,134 8,155 0.15 %
11  www.moc.go.th 2,485 3,241 5,734 79.94 %
12  www.admincourt.go.th 1,734 2,735 10,921 10.31 %
13  www.dld.go.th 1,637 1,381 5,751 0.49 %
14  www.opdc.go.th 1,394 1,865 3,162 2.11 %
15  www.nectec.or.th 1,232 1,453 2,145 1.36 %
16  person.doae.go.th 930 1,988 2,814 13.41 %
17  www.moi.go.th 892 1,011 1,632 96.04 %
18  www.sme.go.th 874 1,094 1,929 20.47 %
19  www.nso.go.th 846 1,752 3,042 15.99 %
20  www.nimt.or.th 833 1,147 2,693 73.18 %
21  www.tistr.or.th 820 1,339 2,475 22.57 %
22  www.amlo.go.th 734 5,408 14,922 23.57 %
23  www.thaithesis.org 694 930 1,340 13.58 %
24  www.dgr.go.th 674 1,382 2,102 4.33 %
25  www.nrct.go.th 610 787 1,507 21.27 %
26  www.qsbg.org 590 699 1,152 10.88 %
27  www.onesqa.or.th 563 707 1,691 0.72 %
28  www.ldd.go.th 541 1,162 1,545 5.46 %
29  www.thai-explore.net 511 639 741 44.94 %
30  www.ops.moc.go.th 506 898 1,922 9.32 %
31  www.deqp.go.th 377 547 1,232 9.91 %
32  siweb1.dss.go.th 333 360 425 11.9 %
33  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 306 497 737 7.55 %
34  www.culture.go.th 278 400 850 14.88 %
35  www.tddf.or.th 275 365 529 7.00 %
36  www.most.go.th 271 329 363 22.62 %
37  www.onlb.go.th 241 313 607 11.57 %
38  clinictech.ops.go.th 235 415 2,047 43.29 %
39  www.presscouncil.or.th 199 227 294 1.97 %
40  www.doeb.go.th 179 285 429 14.01 %
41  www.otp.go.th 168 207 441 25 %
42  www.dla.go.th 163 368 421 96.86 %
43  www.doae.go.th 136 401 472 1.49 %
44  www.onec.go.th 132 210 589 14.84 %
45  www.sirindhorn.net 127 159 383 73.97 %
46  www.onep.go.th 125 184 235 10.62 %
47  www.sugarzone.in.th 87 249 325 1.16 %
48  www.rid.go.th 74 115 136 30.84 %
49  www.senate.go.th 48 64 87 15.79 %
50  www.queensavang.org 48 53 87 23.08 %
51  www.oic.or.th 46 110 147 2.13 %
52  kanchanapisek.or.th 28 30 52 21.74 %
53  www.fpri.or.th 26 37 49 16.13 %
54  www.forest.go.th 23 31 35 15.00 %
55  www.khonthai.com 20 30 34 11.11 %
56  www.qsbg.or.th 17 19 30 37.04 %
57  www.mot.go.th 12 263 591
58  www.fpo.go.th 12 245 346 9.09 %
59  www.m-society.go.th 12 19 22 50.00 %
60  www.aimc.or.th 10 12 32
61  www.dpiap.org 5 7 9
62  www.parliament.go.th 4 5 6 20 %
63  www.ttcexpert.com 4 5 5 33.33 %
64  conflictmapping-th.com 4 4 6 100.00 %
65  www.sec-plkutt.go.th 3 8 8 25 %
66  stisearch.net 3 4 8 25 %
67  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 3 4 5 25 %
68  www.moradokislam.org 1 2 2 50 %
69  www.dede.go.th 1 1 4
70  www.prasanya.org 1 1 2