อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน มกราคม 2024
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 95,877 227,109 934,509 13.91 %
2  www.settrade.com 21,318 43,162 140,107 18.58 %
3  www.eFinanceThai.com 18,348 42,466 97,612 20.20 %
4  www.ghbank.co.th 17,551 19,286 55,930 12.56 %
5  www.setinvestnow.com 10,530 12,643 17,530 1.49 %
6  moneyandbanking.co.th 6,574 8,640 10,327 79.42 %
7  www.share2trade.com 5,863 6,390 7,291 32.74 %
8  www.rvp.co.th 1,996 2,441 3,731 22.45 %
9  www.wealthmagik.com 1,602 2,067 5,421 2.55 %
10  thaigold.info 989 2,197 2,346 11.3 %
11  www.stockwave.in.th 657 824 883 130.53 %
12  www.scbs.com 496 583 990 40.02 %
13  www.tfex.co.th 112 228 817 17.89 %
14  www.goldhips.com 34 71 76 99.22 %
15  thailandwealth.com 34 43 55 112.50 %
16  bitcointhailand.org 17 21 32 13.33 %
17  www.poems.in.th 14 20 25 7.69 %
18  www.taradthong.com 10 23 33 37.5 %
19  www.Kawna.com 4 4 4 33.33 %
20  assetallocation.kasikornasset.com 1 1 4