อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2024
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 102,923 264,113 1,558,783 1.49 %
2  www.settrade.com 20,467 39,490 137,446 4.9 %
3  www.setinvestnow.com 18,384 22,046 28,654 53.42 %
4  www.eFinanceThai.com 15,655 36,873 80,985 2.10 %
5  www.ghbank.co.th 11,908 11,864 34,094 7.7 %
6  moneyandbanking.co.th 6,209 7,099 8,540 61.31 %
7  www.share2trade.com 5,124 5,592 6,501 6.97 %
8  www.wealthmagik.com 3,703 5,094 12,393 2.88 %
9  www.rvp.co.th 2,097 2,554 3,743 1.85 %
10  thaigold.info 975 2,504 2,837 14.55 %
11  www.poems.in.th 23 40 49 4.55 %
12  bitcointhailand.org 20 22 28 17.65 %
13  www.stockwave.in.th 7 10 12 22.22 %
14  www.taradthong.com 1 15 37 50 %