ขั้นตอนการสมัคร และวิธีการใช้งาน truehits
 • ขั้นตอนการสมัคร truehits (สำคัญมาก)
 • วิธีการติดโค้ดลงในเว็บไซต์
 • การขอโค้ดใหม่ในกรณีที่โค้ดเดิมสูญหาย
 • เรื่องควรรู้สำหรับสมาชิกเก่าและใหม่ทุกท่าน !!
 •  
  กลับสู่หน้าหลัก FAQS
  ขั้นตอนการสมัคร truehits
  ดูรายละเอียดที่ http://truehits.net/index_signup.php


  วิธีการติดโค้ดลงในเว็บไซต์
  คุณต้องนำ Script ที่ได้ไปวางไว้ในเวปเพจของคุณ โดยเพิ่ม Code เหล่านี้ลงในหน้า web page ของเว็บไซต์คุณ
  โดยจำแนก Code ออกเป็น 2 ประเภทดัวยกัน ดังนี้


  การติดโค้ดลงในหน้าหลัก
  การวางโค้ดลงในหน้าหลัก หรือหน้าทั่ว ๆ ไปโดยไม่เจาะจง ทำได้โดยเพียง นำ
  Code ที่ทาง truehits ส่งไปให้ทางอีเมล์ หลังจากที่คุณสมัครสมาชิก ไปวางไว้ ในทุก ๆ หน้าที่ต้องการให้มีการนับสถิติ
  <!--BEGIN WEB STAT CODE---->
  <SCRIPT LANGUAGE="javascript1.1" src="http://truehits.gits.net.th/data/examples.js"></SCRIPT>
  <!-- END WEBSTAT CODE -->


  ขั้นตอนการ monitor เป็นหน้า
  ต้องการ Monitor เฉพาะเจาะจงเป็นหน้าๆ เช่นเวปเพจของเรามีหน้า Information และหน้า Service แล้ว เราต้องการตรวจสอบว่าหน้าใดมีคนใช้เยอะกว่ากัน โดยทำการเพิ่ม Code เหล่านี้ลงไป และทำการเปลี่ยนค่าเพจ (page) เป็นชื่อเพจที่เราต้องการ Monitor เช่น ต้องการ Monitor หน้า Information ก็ให้ใส่ Code ดังนี้
  Code นี้ใช้เมื่อต้องการ Monitor เพจต่างๆ ที่คุณต้องการ ในที่นี้คือ หน้า Information
  <SCRIPT LANGUAGE="javascript1.1"> page="information";</SCRIPT>
  <SCRIPT LANGUAGE="javascript1.1" src="http://truehits1.gits.net.th/data/examples.js"></SCRIPT>
  หมายเหตุ ในกรณีที่เป็นหน้าอื่นๆ ให้แทนค่าหน้าอื่นๆ ที่คุณต้องการที่ Information

  การติดโค้ดแบบ IFRAME ด้วยโค้ด PHP
  1. ท่านสร้างไฟล์ ชื่อ truehitsstat.php และวางไฟล์ไว้ที่ Document Root ,ใน ไฟล์ ประกอบด้วย
  <script language="javascript1.1">page="<? echo "$pagename"; ?>";</script>
  <script language="javascript1.1" src="http://xxx.gits.net.th/data/xxx.js"> </script>

  2. วิธีการเรียกใช้งาน
  <iframe src="/truehitsstat.php?pagename=ชื่อหน้า" width=14 height=17
  frameborder=0 marginheight=0 marginwidth=0 scrolling=no></iframe>

  3. กรุณา ล็อกอิน เข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ว่า เว็บท่านใช้ frame จะได้ค่า ของ referrer ที่ถูกต้อง

  การติดโค้ดแบบ IFRAME ด้วยโค้ด Perl
  1. สร้างไฟล์ /cgi-bin/stat.pl ใน ไฟล์ ประกอบด้วย
  #!/usr/bin/perl
  print "Content-type:text/html\n\n";
  $query = $ENV{'QUERY_STRING'};
  @each_item = split(/&/,$query);
  foreach $item (@each_item) {
  ($name,$value) = split(/=/,$item);
  $value =~ tr/\+/ /;
  $value =~ s/%([a-f0-9][a-f0-9])/pack( "C",hex($1))/egi;
  $input{$name} = $value;
  }
  print "<script language=\"javascript1.1\"> page=\"". $input{"pagename"} . "\";</script>\n";
  print "<script language=\"javascript1.1\" src=\"http://xxx.gits.net.th/data/xxx.js\"> </script>";

  2. วิธีการเรียกใช้งาน
  <iframe src="/cgi-bin/stat.pl?pagename=ชื่อหน้า" width=14 height=17
  frameborder=0 marginheight=0 marginwidth=0 scrolling=no></iframe>

  3. กรุณา ล็อกอิน เข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ว่า เว็บท่านใช้ frame จะได้ค่า ของ referrer ที่ถูกต้อง

  ซึ่งท่านสามารถป้อนชื่อและรหัสผ่านที่ ล็อกอินเข้าระบบ แล้วท่าน Get your code ได้เองนะคะ
  เปรียบเทียบการใส่โคด แบบระบุหน้า กับการใส่โคดแบบไม่ระบุหน้า
  เราจะรายงานผลสถิติของการใช้งานทั้งหมดเหมือนกันนะคะ เพียงแต่ว่าถ้ามีการระบุหน้า จะมีส่วนของเมนู Page เพิ่มเติมบอกว่าหน้าใดมีการเข้าเยี่ยมชมมากนะคะ
  และทั้ง 2 แบบนั้นจะมีจำนวน Unique IP เท่ากันเพียงแต่ต่างกันตรงค่า PageViews เท่านั้นนะคะ


  การขอโค้ดใหม่ในกรณีที่โค้ดเดิมสูญหาย
  หลังจากที่ท่าน login เข้าระบบ ท่าน สามารถเลือก Option การทำงานได้คือ
  (1) ถ้าท่านทำโคดหาย สามารถที่จะเข้ามา Get Code เองได้
  (2) ถ้าท่านต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็น url, ชื่อเว็บอ้างอิง, email, เปิด-ปิดสถิติข้อมูล, ระงับการรับ mail report รายวัน หรืออื่นๆ ท่านสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง
  (3) ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยน Password ก็สามารถทำได้เองนะคะ
  (4) ท่านไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ Username ของตนเองได้ เพราะเราใช้เป็นชื่ออ้างอิงที่เข้าถึงระบบ ด้งนั้นเราจึงไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ นะคะ โดยท่านสามารถที่จะ mail มาบอก webmaster@truehits.net ได้คะ


  เรื่องควรรู้สำหรับสมาชิกเก่าและใหม่ทุกท่าน !!
  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป ทรูฮิต จะให้บริการนับสถิติให้กับสมาชิกทั่วไป เป็นจำนวน 1,200,000 pageview ต่อเดือน โดยจะหยุดนับในวันที่จำนวนเกินกำหนด และจะเริ่มนับสถิติให้ใหม่ ในเดือนถัดไป

  สมาชิกทั่วไป จะต้องล็อกอินเข้าระบบสมาชิก อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน มิฉะนั้น จะถูกระงับการใช้งานชั่วคราวโดยอัตโนมัติ และสามารถเปิดการใช้งานได้เอง โดยการล็อกอินเข้าระบบสมาชิก ภายใน 30 วัน หลังจากถูกระงับชั่วคราว

  สำหรับสมาชิกใหม่ทุกท่าน หากท่านได้รับโค้ดแล้ว แต่ไม่นำโค้ดไปใส่ที่หน้าเว็บไซต์ ภายใน 30 วัน ระบบจะยกเลิกการให้บริการของเว็บท่าน และ ชื่อเว็บไซต์ดังกล่าว จะไม่สามารถสมัครใช้งานแบบสมาชิกทั่วไป ได้อีก


     Copyright © 2006 Truehits.net. All rights reserved. ข้อตกลงการให้บริการ
     Home | SignUp | Services | Directory | Ranking | Index | FAQ |ติดต่อเว็บมาสเตอร์ |Contact Us |ลงโฆษณากับทรูฮิต

  ^ back to top   

  Your Unique Webstats.