วิธีการวางโค้ด truehits ลงบนหน้าเว็บไซต์
 • การวางโค้ดโดยใช้โปรแกรม notepad
 • สำหรับผู้ใช้ Macromedia Dreamweaver ในการสร้างเวป
 •  
  กลับสู่หน้าหลัก FAQS

  ขั้นตอนที่ 1 copy โค้ด truehits ที่ได้เก็บไว้ก่อน
  หลังจากที่ท่านได้รับเมล์ตอบรับจากระบบซึ่งจะประกอบด้วยโค้ด truehits สำหรับไปวางในเว็บไซต์เพื่อเป็นตัววัดสถิติเวปของท่าน
  ให้ท่าน copy โค้ดเก็บไว้ก่อน ดังรูป

  รูปที่1 การ copy โค้ด truehits เก็บไว้


  ขั้นตอนที่ 2 ใช้โปรแกรม notepad เปิดไฟล์หน้าหลักเว็บไซต์ของคุณขึ้นมา
  หลังจาก copy โค้ดเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรแกรม notepad ขึ้นมา และเรียกไฟล์ html ที่เป็นไฟล์หน้าหลัก หรือหน้าที่ต้องการวางโค้ด truehits ลงไป
  เพื่อให้ทาง truehits นับสถิติในหน้านั้น ๆ


  ( หมายเหตุ : สำหรับผู้ใช้ Macromedia Dreamweaver สร้างเวปให้ดูที่นี่ )

  รูปที่ 2 โปรแกรม notepad ซึ่งมีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง

   
  ชนิดขั้นตอนที่ 3 วางโค้ด truehits ลงในไฟล์
  หลังจากเปิด notepad และเรียกไฟล์ หน้าหลักเว็บไซต์ของท่านแล้ว ให้ท่าน วาง โค้ด truehits ลงไปที่ หน้า tag </body>
  ซึ่งปกติมักจะอยู่บรรทัดท้ายสุดของเว็บไซต์ท่าน
  หรือถ้าให้ไม่เจอ ให้ใช้คำสั่ง search แล้ว ค้นหาคำว่า </body>
  เมื่อพบ แล้ว ให้วาง โค้ด truehits ไว้ดังรูป

  รูปที่ 3 การวางโค้ด truehits ลงในหน้าที่ต้องการ  รูปแบบการวางโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  หลังจากท่านวางโค้ดเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้ดังรูปนี้ หลังจากนั้นให้ลองอัพโหลดเว็บไซต์ของท่านไปที่ Host ดู
  ถ้าเข้าเวปลองดูในหน้าของเว็บไซต์ที่ท่านวางโค้ด truehits ไปว่ามี logo truehits ขึ้นหรือไม่
  ถ้าท่านมองเห็น โค้ด truehits แสดง นั่นแสดงว่า ท่านได้ทำตามขั้นตอนทั้งหมดอย่างถูกต้องแล้วครับ

  รูปที่ 4 การวางโค้ดเรียบร้อยแล้ว


  สำหรับผู้ใช้ Macromedia Dreamweaver ในการสร้างเวป
  โปรแกรม Dreamweaver ปกติจะแบ่งหน้าตาในส่วนของเว็บไซต์เป็น 2 ส่วน คือ design view และ code view


  รูปที่ 5 หน้าตา Dreamweaver ส่วนบนเรียกว่า code view ส่วนล่างเรียกว่า Design view


  ขั้นที่ 2 สำหรับผู้ใช้ Dreamweaver ในการสร้างเว็บไซต์
  หลังจากที่เข้าโปรแกรมแล้วให้เรียกไฟล์หน้าเว็บไซต์หลัก หรือหน้าที่ท่านต้องการวางโค้ด truehits ลงไปในส่วน CODE VIEW
  โดยให้วางไว้บริเวณหน้า tag </body> ดังรูป

  รูปที่ 6 วางโค้ด truehits ลงในโปรแกรม dreamweaver

  ขั้นตอนที่ 3 สำหรับผู้ใช้ Dreamweaver ลงโค้ดเรียบร้อยแล้ว
  เมื่อท่านวางโค้ดเรียบร้อยแล้ว จะได้ดังรูปนี้ครับ และหลังจากนั้น ให้ท่านอัพโหลดหน้าเว็บไซต์ของท่านไปไว้บน host
  แล้วลองเรียกหน้าเว็บไซต์หน้านั้นดู ถ้าเรียกแล้วสามารถมองเห็นโค้ด truehits ได้ ก็ถือว่าขั้นตอนทั้งหมดเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับ

  รูปที่ 7 หลังจากวางโค้ด เรียบร้อยแล้ว
   


     Copyright © 2006 Truehits.net. All rights reserved. ข้อตกลงการให้บริการ
     Home | SignUp | Services | Directory | Ranking | Index | FAQ |ติดต่อเว็บมาสเตอร์ |Contact Us |ลงโฆษณากับทรูฮิต

  ^ back to top   

  Your Unique Webstats.