ชื่อสมาชิก :: www.dld.go.th | หมวด :: | อันดับที่ปัจจุบันในชาร์ท ::
Dashboard [version เก่า] , update Flash, User's GuidePDF Monthly Report Shortcut to View Yesterday Report  show graph หน้าล็อกอิน| สถิติรายปี | สถิติรายเดือน | สถิติรายวัน | สถิติรายชั่วโมง | Eng


Previous Day | Next Day

Hourly Stat วัน [16/09/2021]
1.03KPageViews:0:31IP:0:20Session:0:23PageViews:1:21IP:1:15Session:1:15PageViews:2:22IP:2:16Session:2:20PageViews:3:13IP:3:8Session:3:10PageViews:4:7IP:4:5Session:4:7PageViews:5:16IP:5:15Session:5:15PageViews:6:41IP:6:27Session:6:32PageViews:7:128IP:7:75Session:7:98PageViews:8:616IP:8:272Session:8:460PageViews:9:927IP:9:429Session:9:688PageViews:10:877IP:10:425Session:10:590PageViews:11:612IP:11:296Session:11:424PageViews:12:334IP:12:199Session:12:253PageViews:13:637IP:13:338Session:13:459PageViews:14:740IP:14:358Session:14:490PageViews:15:609IP:15:285Session:15:403PageViews:16:392IP:16:198Session:16:259PageViews:17:196IP:17:106Session:17:123PageViews:18:146IP:18:97Session:18:103PageViews:19:197IP:19:107Session:19:125PageViews:20:144IP:20:87Session:20:98PageViews:21:138IP:21:87Session:21:102PageViews:22:113IP:22:62Session:22:71PageViews:23:103IP:23:55Session:23:57
821.6
616.2
410.8
205.4
0
Hourly01234567891011121314151617181920212223
Pageview    Unique IPs Sessions   

สถิติรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่ใน 1 วัน
Page ViewsUnique IPsSessionsReturn IPs
03120236
12115155
22216204
3138104
47571
51615151
64127328
7128759816
8616272460126
9927429688169
10877425590176
11612296424111
1233419925374
13637338459134
14740358490148
15609285403128
1639219825972
1719610612338
181469710323
1919710712533
20144879827
211388710227
22113627126
23103555720
Unique2,2611,105
Summation7,0604,925
Unique IPs รายวันเป็น IP ที่ไม่ซ้ำกันทั้งวัน ไม่เท่ากับผลรวม IP รายชั่วโมง
ชั่วโมงที่มี่สถิติสูงสุดชั่วโมงที่มี่สถิติต่ำสุด


ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า มีผูเข้าชมแต่ละราย เข้าเว็บด้วยความถี่มากน้อยเพียงใด โดยแกน x เป็น จำนวนกี่ ครั้ง ที่คนเข้าชมเว็บ และ แกน y แสดงถึงจำนวนคน
เข้าเว็บมากี่ครั้งจำนวน Unique Visitor
12,214
2525
3167
481
541
624
716
810
96
104
111
121
133
141
153
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
Enabled
Java Enabled1672.37%
Cookie Enabled705699.94%
Proxy Enabled190.27%
Flash Enabled2393.39%
User's Guide [อ่านเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บ]
Unique IP
Unique IP คือ IP ที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่ง IP ที่ไม่ซ้ำกันรายวัน จะไม่เท่ากับผลรวมของ IP รายชั่วโมง เป็นต้น
Unique Session
Unique Session คือ ช่วงเวลาตั้งแต่ ครั้งแรกที่ผู้ใช้รายหนึงเข้ามาที่เว็บ จนถึง ออกจากเว็บไซต์ โดยที่นิยามการออกจากเว็บคือ หายออกไปเกินกว่า 20นาที หรือปิด บราวเซอร์ไป ดังนั้น session จะบวก 1 ทุก ๆ การออกไปจากเว็บ เกินกว่า 20 นาที หรือ ปิดบราวเซอร์
Pageviews
Pageviews คือ จำนวน click ที่หน้าเว็บไซต์
Return IP
Return IP คือ IP ที่เข้ามายังเว็บไซต์แล้วกลับเข้ามาดูอีกครั้ง

Copyright ©2001-2010 Truehits.net. All rights reserved. ลิขสิทธิ์ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 02-6417509