อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


มหาวิทยาลัย วิทยาลัย | โรงเรียน | สถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ | แหล่งข้อมูล ความรู้ | ห้องสมุด และ หอสมุด | เว็บเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | เว็บเกี่ยวกับโรงเรียน | E-learning | เอ็นทรานซ์ | คณะ ภาควิชา ป.โท และ ป.เอก | สถาบันวิจัย องค์กรเพื่อการวิจัย | หน่วยงานทางการศึกษา | ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ | งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน การบ้าน | เว็บเกี่ยวกับนิสิต นักศึกษา | เว็บประจำวิชา | ค่าย ทัศนศึกษา ใน,นอกประเทศ | ข้อมูลศึกษาต่อ ใน,นอกประเทศ | วิศวกรรมศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี | การเกษตร | กฎหมาย | สังคมศาสตร์ | สถาบันสอนภาษา | แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด การศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2020
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.trueplookpanya.com 116,987 166,794 439,199 21.97 %
2  www.kruwandee.com 55,055 85,367 166,087 13.68 %
3  www.kroobannok.com 22,748 27,218 37,650 28.21 %
4  www.rmutphysics.com 19,586 25,928 70,443 81.35 %
5  www.pharmacy.mahidol.ac.th 16,012 18,286 22,992 2.63 %
6  www.dailyenglish.in.th 11,194 12,930 15,415 32.60 %
7  รักครู.com 8,775 9,893 12,894 41.59 %
8  www.attorney285.co.th 5,267 6,183 11,554 16.27 %
9  www.thaigoodview.com 4,827 6,432 10,029 104.79 %
10  www.chemtrack.org 3,597 4,239 7,316 26.92 %
11  www.tewlek.com 3,138 4,356 4,982 96.49 %
12  www.perdsorbtoday.com 3,065 6,607 11,887 10.73 %
13  www.thaiall.com 2,943 3,987 4,828 43.70 %
14  seminardd.com 2,366 2,901 5,271 18.78 %
15  www.parliament.go.th/library 1,912 2,328 5,889 13.95 %
16  www.dek-eng.com 1,820 2,023 2,446 43.53 %
17  www.mahidol.ac.th 1,535 3,088 5,010 2.04 %
18  www.entraining.net 1,295 1,512 2,367 21.25 %
19  www.unigang.com 1,049 1,213 2,273 64.94 %
20  www.tkpark.or.th 1,030 1,494 3,334 10.28 %
21  www.thailocalmeet.com 1,015 1,276 1,774 62.53 %
22  www.thaitrainingzone.com 889 1,895 3,086 15.16 %
23  www.9engineer.com 728 1,001 1,154 1.22 %
24  tataya.com 668 969 1,247 9.69 %
25  www.interscholarship.com 665 841 923 23.61 %
26  www.sisaketedu1.go.th 616 1,410 1,470 23.94 %
27  www.jtdic.com 493 2,812 8,229 10.04 %
28  www.lks.ac.th 454 782 814 47.64 %
29  www.brr.ac.th 435 865 1,468 35.36 %
30  www.seal2thai.org 425 736 786 165.62 %
31  edltv.thai.net 401 764 1,199 16.98 %
32  www.biotec.or.th 388 464 900 26.80 %
33  slri.or.th 381 504 1,078 2.31 %
34  www.lib.ru.ac.th 340 417 691 61.90 %
35  www.shecu.chula.ac.th 246 358 1,103 41.38 %
36  www.suanboard.net 233 292 312 45.94 %
37  www.library.rmutt.ac.th 232 291 551 55.70 %
38  www.kruchamp.com 183 236 296 5.78 %
39  www.fast-english.com 181 607 1,007 19.87 %
40  www.yesthailand.org 179 336 503 9.15 %
41  www.rmutt.ac.th 172 348 546 23.74 %
42  www.maitreeav.com 169 188 355 8.65 %
43  www.agri.cmu.ac.th 157 350 604 17.16 %
44  www.kids.ru.ac.th 157 347 820 0.64 %
45  www.petburi.go.th 146 242 318 13.18 %
46  www.postbooksonline.com 137 154 320 18.45 %
47  www.qlf.or.th 120 158 186 46.34 %
48  www.mmtc.ac.th 106 134 140 0.93 %
49  www.thaiabc.com 104 130 150 19.54 %
50  esprel.labsafety.nrct.go.th 101 180 1,902 1.94 %
51  www.nu.ac.th 94 123 143
52  chemsafe.chula.ac.th 90 119 129 91.49 %
53  www.2ebook.com 86 135 164 4.44 %
54  www.thedeaninter.com 85 115 126 16.67 %
55  www.mut.ac.th 84 136 255 63 %
56  www.engr.tu.ac.th 82 152 332 5.13 %
57  www.chaiwbi.com 78 535 897 20.00 %
58  www.thairsc.com 78 107 141
59  www.e-abroad.com 64 82 84 4.48 %
60  www.npc-se.co.th 63 76 113 79.61 %
61  www.thaitechnics.com 62 99 123 3.33 %
62  thaiio.com 56 73 79 5.08 %
63  www.thesmarttutor.com 52 81 100 15.56 %
64  www.learn.in.th 52 73 83 67.74 %
65  www.ftawatch.org 50 63 65 18.03 %
66  www.npc-legal.com 47 68 147 9.30 %
67  www.worantex.com 44 49 93 6.38 %
68  www.grad.mahidol.ac.th 41 137 325 10.87 %
69  www.barascientific.com 38 42 64 13.64 %
70  www.maipradabonline.com 32 108 116 3.03 %
71  www.rts.ac.th 32 57 75 88.24 %
72  www.sombunwit.ac.th 30 44 64 42.86 %
73  www.pimtranslation.com 29 32 42 7.41 %
74  www.krupunmai.com 25 35 43 7.41 %
75  anglophonegroup.com 24 49 54
76  www.clc.ac.th 22 44 87 29.41 %
77  www.krirk.ac.th 22 38 290
78  www.sarakadee.com 20 52 244 66.67 %
79  www.spu.ac.th 20 21 34 5.26 %
80  www.sahavith.ac.th 18 26 31 100.00 %
81  www.trainer.in.th 17 21 22 5.56 %
82  library.dip.go.th/elib/ 16 24 27
83  www.sac.or.th/databases/archaeology/ 15 21 35 25.00 %
84  www.trainingmpi.com 14 22 31 16.67 %
85  higher.co.th 14 17 43 17.65 %
86  www.pg-ram.com 13 90 174 44.44 %
87  www.lib.ku.ac.th 13 24 26 8.33 %
88  www.mcc.cmu.ac.th 13 18 23 18.75 %
89  www.stou.ac.th 13 17 19 44.44 %
90  www.muic.mahidol.ac.th 13 16 30 30.00 %
91  www.riannok.com 12 128 131 9.09 %
92  www.drboonchai.com 12 21 38 20 %
93  www.nation.ac.th 11 19 21
94  www.tonsilp.com 10 15 26 66.67 %
95  www.thaidictionary.in.th 9 18 23 12.50 %
96  www.kpc.ac.th 9 15 16 12.50 %
97  www.krumontree.com 9 11 15 10 %
98  www.readyplan.net 8 18 28 11.11 %
99  www.tgreinstitute.com 8 13 32 11.11 %
100  www.maps-tu.org 8 9 18 20 %
101  www.kruupdate.com 8 9 10 99.98 %
102  www.jat-languagecafe.com 7 19 21 40.00 %
103  www.rsu.ac.th 7 13 19 12.5 %
104  www.anoocha123.com 7 10 12 16.67 %
105  www.nmm.ac.th 6 14 16 14.29 %
106  www.green.kmutt.ac.th 5 10 15 25.00 %
107  www.thaicadet.org 5 6 6 94.19 %
108  www.smartenglish.in.th/index.php 4 23 24
109  www.grad.psu.ac.th 4 6 9
110  www.cmmu.mahidol.ac.th 4 4 14 33.33 %
111  www.lpru.ac.th 3 5 6 40 %
112  www.iedusys.com 2 16 19 33.33 %
113  www.yutt.com 2 5 5
114  www.jeducation.com 2 3 3 33.33 %
115  www.kradandum.com 2 2 3 100.00 %
116  www.ku.ac.th 2 2 3 90.91 %
117  lexitron.nectec.or.th 2 2 3
118  www.sukijlaw.com 1 3 6 50 %
119  www.st.ac.th 1 3 5 50 %
120  www.bn.ac.th 1 2 4 93.75 %
121  www.lib.ubu.ac.th 1 2 3
122  www.psu.ac.th 1 2 3
123  www.ru.ac.th 1 1 2
124  www.sac.or.th/databases/siamrarebooks 1 1 2
125  www.sac.or.th/databases/ethnicredb/ 1 1 1
126  www.reg.chula.ac.th 1 1 1
127  www.tu-caps.org 1 1 1