อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน มิถุนายน 2022
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.studentloan.or.th 32,919 45,746 94,773 47.03 %
2  www.bot.or.th 29,272 45,730 89,208 4.51 %
3  www.prd.go.th 21,519 26,100 49,260 19.46 %
4  www.dla.go.th 11,065 28,247 68,282 7.22 %
5  www.apec2022.go.th 9,280 10,286 12,539 314.47 %
6  www.orst.go.th 7,503 9,122 9,901 86.97 %
7  www.obec.go.th 5,071 6,316 11,322 12.17 %
8  www.nstda.or.th 4,196 5,221 7,607 28.48 %
9  www4.fisheries.go.th 4,013 6,552 17,912 13.43 %
10  www.moc.go.th 3,830 4,296 6,670 0.93 %
11  www.admincourt.go.th 2,442 4,181 15,512 41.16 %
12  www.redcross.or.th 2,108 2,479 3,978 7.99 %
13  www.dld.go.th 1,892 1,202 6,202 11.82 %
14  dric.nrct.go.th 1,700 1,992 5,357 16.04 %
15  www.sme.go.th 1,120 1,474 2,613 25.70 %
16  www.nso.go.th 1,058 2,496 4,327 1.83 %
17  person.doae.go.th 975 2,309 3,330 0.10 %
18  www.ops.moc.go.th 935 1,273 2,597 56.88 %
19  www.opdc.go.th 834 1,100 1,912 5.01 %
20  www.onesqa.or.th 830 1,123 2,564 18.87 %
21  www.nrct.go.th 829 812 2,052 50.73 %
22  www.nectec.or.th 799 952 1,605 50.19 %
23  www.moj.go.th 794 1,068 2,428 146.58 %
24  www.qsbg.org 748 1,011 1,628 52.65 %
25  www.moe.go.th 731 966 1,131 11.43 %
26  siweb1.dss.go.th 710 774 1,068 41.43 %
27  www.nimt.or.th 708 937 2,056 33.58 %
28  www.thai-explore.net 680 1,190 1,362 36.27 %
29  www.dgr.go.th 679 1,458 2,345 4.14 %
30  www.thaithesis.org 673 733 1,178 23.94 %
31  www.onec.go.th 617 940 1,676 52.35 %
32  clinictech.ops.go.th 570 769 1,633 45.78 %
33  www.ldd.go.th 517 1,182 1,615 11.18 %
34  www.onlb.go.th 508 756 2,160 17.93 %
35  www.tistr.or.th 502 368 1,967 11.56 %
36  www.ocsb.go.th 494 914 1,730 1.23 %
37  www.mtec.or.th 486 583 854 3.40 %
38  www.nicaonline.com 482 555 706 53.99 %
39  www.culture.go.th 461 612 1,064 51.64 %
40  www.most.go.th 409 499 584 66.26 %
41  www.deqp.go.th 382 622 1,802 4.95 %
42  www.tddf.or.th 297 474 669 51.53 %
43  www.sirindhorn.net 237 313 870 69.29 %
44  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 226 403 615 14.72 %
45  www.doae.go.th 172 424 513 4.24 %
46  edoc.redcross.or.th 170 1,742 2,064 11.84 %
47  www.sugarzone.in.th 109 310 443 11.22 %
48  www.presscouncil.or.th 103 121 179 47.14 %
49  www.amlo.go.th 91 553 1,008 9.64 %
50  www.onep.go.th 87 147 183 17.57 %
51  www.industry.go.th 68 82 89 74.36 %
52  www.oic.or.th 66 130 177 3.12 %
53  www.swpark.or.th 66 126 248 26.92 %
54  www.rid.go.th 64 117 151 4.48 %
55  www.forest.go.th 64 86 101 82.86 %
56  www.senate.go.th 55 103 138 22.22 %
57  www.otp.go.th 45 80 276 15.38 %
58  www.queensavang.org 34 37 54 54.55 %
59  www.fpri.or.th 29 42 51 31.82 %
60  kanchanapisek.or.th 26 60 98 13.04 %
61  www.tei.or.th 25 53 109 47.92 %
62  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 24 32 33 4.35 %
63  www.qsbg.or.th 23 28 51 53.33 %
64  www.khonthai.com 21 29 33
65  www.aimc.or.th 20 23 64 9.09 %
66  www.pcd.go.th 15 17 29 16.67 %
67  www.prasanya.org 12 20 32 20 %
68  www.mot.go.th 11 528 1,214
69  www.fpo.go.th 11 278 452 8.33 %
70  www.doeb.go.th 10 43 49 71.43 %
71  elib.fda.moph.go.th/library/ 10 21 36 25.00 %
72  www.ubonratchathani.go.th 6 8 8 50.00 %
73  www.trf.or.th 6 7 9 20.00 %
74  www.m-society.go.th 5 1,848 1,851
75  www.parliament.go.th 5 7 8 25.00 %
76  www.ttcexpert.com 4 6 8 20 %
77  www.dpiap.org 4 6 7 20 %
78  www.ops.go.th 4 5 5
79  www.ffc.or.th 3 3 6 97.97 %
80  www.sec-plkutt.go.th 2 6 6 81.82 %
81  www.dede.go.th 2 4 7
82  www.rd.go.th 2 4 4 100.00 %
83  www.eppo.go.th 2 4 4 100.00 %
84  www.dld.go.th/nutrition/ 2 3 3
85  www.dft.go.th 1 52 165 66.67 %
86  www.exim.go.th 1 3 3
87  www.moradokislam.org 1 2 2 75 %
88  www.gpo.or.th 1 1 2