อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน สิงหาคม 2022
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.bot.or.th 27,162 42,939 85,979 16.37 %
2  www.prd.go.th 22,757 27,320 53,068 20.61 %
3  www.studentloan.or.th 16,357 22,379 45,170 29.18 %
4  www.dla.go.th 10,333 27,107 68,494 23.47 %
5  www.orst.go.th 9,318 11,492 12,583 12.86 %
6  www.obec.go.th 5,385 6,812 12,138 19.56 %
7  www.apec2022.go.th 4,917 5,398 6,992 121.59 %
8  www.nstda.or.th 4,165 5,196 7,726 14.52 %
9  www4.fisheries.go.th 4,097 6,558 16,888 24.38 %
10  www.moc.go.th 3,086 3,708 6,934 4.49 %
11  dric.nrct.go.th 2,702 3,183 8,367 17.89 %
12  www.moj.go.th 2,113 2,554 4,673 151.25 %
13  www.redcross.or.th 2,069 2,443 3,916 7.15 %
14  www.dld.go.th 2,024 1,527 6,402 23.72 %
15  www.admincourt.go.th 1,791 2,840 11,707 20.36 %
16  www.nimt.or.th 1,328 1,687 2,918 81.42 %
17  www.nso.go.th 1,263 2,710 4,412 29.27 %
18  www.ops.moc.go.th 1,221 1,635 3,258 25.10 %
19  www.sme.go.th 1,048 1,364 2,398 0.48 %
20  www.qsbg.org 1,021 1,396 2,123 27.15 %
21  www.nectec.or.th 998 1,216 2,017 43.80 %
22  www.thai-explore.net 956 1,359 1,560 24.64 %
23  person.doae.go.th 950 2,269 3,245 22.90 %
24  www.thaithesis.org 891 982 1,683 18.48 %
25  www.nrct.go.th 878 845 2,187 14.77 %
26  siweb1.dss.go.th 816 900 1,298 12.24 %
27  www.opdc.go.th 810 1,039 1,756 25.78 %
28  www.nicaonline.com 692 781 969 31.06 %
29  clinictech.ops.go.th 670 880 1,708 10.74 %
30  www.dgr.go.th 642 1,408 2,241 8.26 %
31  www.mtec.or.th 622 722 1,027 18.70 %
32  www.most.go.th 594 730 827 48.13 %
33  www.ldd.go.th 569 1,311 1,747 21.58 %
34  www.ocsb.go.th 557 1,002 1,753 16.28 %
35  www.moe.go.th 541 722 834 7.55 %
36  www.culture.go.th 528 680 1,140 19.19 %
37  www.deqp.go.th 387 582 1,453 34.84 %
38  www.sirindhorn.net 376 524 1,405 70.91 %
39  www.tistr.or.th 347 253 1,596 15.57 %
40  www.tddf.or.th 301 506 650 8.27 %
41  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 255 418 605 26.24 %
42  www.onec.go.th 209 441 984 37.8 %
43  www.rid.go.th 168 259 309 52.73 %
44  www.doae.go.th 143 349 421 24.35 %
45  www.presscouncil.or.th 119 137 204 7.21 %
46  www.onlb.go.th 100 142 374 12.28 %
47  www.sugarzone.in.th 98 291 379 11.36 %
48  www.onep.go.th 97 159 205 31.08 %
49  www.amlo.go.th 94 504 877 25.33 %
50  www.industry.go.th 85 102 112 6.25 %
51  www.moi.go.th 82 103 224
52  www.senate.go.th 75 147 203 41.51 %
53  www.oic.or.th 63 127 167 8.62 %
54  www.forest.go.th 55 78 89
55  www.swpark.or.th 51 89 164
56  www.queensavang.org 41 46 79 28.12 %
57  www.fpri.or.th 39 52 62 21.88 %
58  www.otp.go.th 36 62 221 2.7 %
59  kanchanapisek.or.th 32 46 72 39.13 %
60  www.qsbg.or.th 27 31 83
61  www.aimc.or.th 20 23 70 5.26 %
62  www.khonthai.com 18 25 28
63  www.pcd.go.th 18 22 45 20.00 %
64  www.mot.go.th 14 513 1,174 27.27 %
65  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 14 17 17 12.5 %
66  www.fpo.go.th 12 277 511 33.33 %
67  www.prasanya.org 12 18 32
68  elib.fda.moph.go.th/library/ 10 22 40 11.11 %
69  www.ops.go.th 8 10 11 166.67 %
70  www.ttcexpert.com 7 9 10 40.00 %
71  edoc.redcross.or.th 6 34 42 95.71 %
72  www.parliament.go.th 6 11 12 50.00 %
73  www.trf.or.th 5 6 8
74  www.ubonratchathani.go.th 5 6 7 25.00 %
75  www.eppo.go.th 5 6 7 25.00 %
76  www.m-society.go.th 4 7 9 33.33 %
77  www.dpiap.org 4 6 11
78  www.dld.go.th/nutrition/ 3 5 5 50.00 %
79  www.sec-plkutt.go.th 2 8 8
80  www.dede.go.th 2 4 10 100.00 %
81  www.onesqa.or.th 2 3 4 99.68 %
82  www.doeb.go.th 1 40 40 75 %
83  www.tei.or.th 1 2 3
84  www.rd.go.th 1 2 2
85  www.exim.go.th 1 2 2
86  funds.mots.go.th 1 1 4
87  stisearch.net 1 1 3
88  www.moradokislam.org 1 1 1