อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน เมษายน 2023
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.prd.go.th 50,291 62,116 83,823 22.44 %
2  www.bot.or.th 27,802 42,020 80,050 8.00 %
3  www.studentloan.or.th 11,803 15,571 35,377 16.56 %
4  www.dla.go.th 6,642 16,074 37,698 25.67 %
5  www.moj.go.th 5,846 6,706 9,176 12.18 %
6  www.orst.go.th 5,583 6,209 8,622 27.77 %
7  www.obec.go.th 5,024 5,956 8,833 4.43 %
8  www4.fisheries.go.th 3,444 5,162 12,555 22.36 %
9  www.nstda.or.th 2,479 3,304 4,987 31.84 %
10  www.redcross.or.th 2,400 2,777 4,341 629.48 %
11  dric.nrct.go.th 2,331 2,679 6,430 31.5 %
12  www.admincourt.go.th 1,749 3,480 9,587 21.74 %
13  www.moc.go.th 1,627 1,998 3,555 14.82 %
14  www.dld.go.th 1,463 1,293 5,383 26.56 %
15  person.doae.go.th 875 2,070 3,020 11.53 %
16  www.onesqa.or.th 852 1,169 2,494 184.95 %
17  www.nectec.or.th 829 948 1,459 28.35 %
18  www.dgr.go.th 786 1,572 2,378 5.64 %
19  www.opdc.go.th 774 1,019 1,661 25.36 %
20  www.sme.go.th 596 789 1,407 22.19 %
21  www.thai-explore.net 538 670 816 33.42 %
22  www.thaithesis.org 480 514 829 31.43 %
23  www.tistr.or.th 420 414 1,695 3.89 %
24  www.ldd.go.th 415 1,008 1,733 32.08 %
25  www.ops.moc.go.th 375 726 1,924 29.38 %
26  www.moi.go.th 368 463 1,118 0.27 %
27  www.ocsb.go.th 352 639 1,117 31.91 %
28  www.nrct.go.th 334 340 980 15.66 %
29  www.qsbg.org 307 363 574 35.23 %
30  siweb1.dss.go.th 292 319 405 28.95 %
31  www.nimt.or.th 285 435 1,258 43 %
32  www.mtec.or.th 276 343 516 25.81 %
33  www.most.go.th 276 327 377 36.41 %
34  www.deqp.go.th 224 347 867 43.58 %
35  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 222 372 560 28.85 %
36  www.amlo.go.th 203 3,119 10,727 42.96 %
37  www.doae.go.th 194 480 560 26.80 %
38  www.tddf.or.th 161 213 362 40.81 %
39  www.otp.go.th 154 196 431 43.38 %
40  www.doeb.go.th 135 222 341 23.73 %
41  www.onlb.go.th 122 167 385 22.78 %
42  www.nso.go.th 117 644 1,099 83.75 %
43  clinictech.ops.go.th 117 214 1,083 8.33 %
44  www.culture.go.th 106 181 391 42.08 %
45  www.khonthai.com 105 135 148 40.00 %
46  www.presscouncil.or.th 104 122 173 24.64 %
47  www.sirindhorn.net 95 111 288 8.65 %
48  www.sugarzone.in.th 86 256 378 24.56 %
49  www.onep.go.th 81 129 177 34.15 %
50  www.onec.go.th 54 81 205 49.06 %
51  www.oic.or.th 42 98 128 17.65 %
52  www.rid.go.th 39 61 74 18.75 %
53  www.queensavang.org 36 38 52 7.69 %
54  www.senate.go.th 30 39 55 1400.00 %
55  www.fpri.or.th 18 28 36 18.18 %
56  kanchanapisek.or.th 18 21 43 10 %
57  www.forest.go.th 16 21 24 40.74 %
58  www.mot.go.th 13 226 512 7.14 %
59  www.qsbg.or.th 13 15 25 51.85 %
60  www.fpo.go.th 11 212 360 26.67 %
61  www.prasanya.org 11 17 28
62  www.aimc.or.th 10 10 32 16.67 %
63  www.m-society.go.th 7 10 11 36.36 %
64  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 7 8 9 36.36 %
65  www.dpiap.org 5 6 8 25.00 %
66  www.moradokislam.org 4 7 8 33.33 %
67  www.sec-plkutt.go.th 3 9 11
68  www.parliament.go.th 3 4 7
69  www.ttcexpert.com 3 4 6 25 %
70  conflictmapping-th.com 2 2 2 33.33 %
71  www.pcd.go.th 1 12 16
72  stisearch.net 1 1 2