อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


ธนาคาร | การเงิน การลงทุน | บริษัทประกันภัย | บัญชี | บริษัทประกันชีวิต | เกี่ยวกับประกัน | สถาบันการเงิน | บัตรเครดิต,เงินสด สินเชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ | บริษัทเงินทุน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม | เช่าซื้อ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด ธนาคาร-การเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2023
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.set.or.th 105,149 250,168 1,094,599 11.35 %
2  www.settrade.com 21,640 45,230 149,356 15.19 %
3  www.ghbank.co.th 17,400 3,246 50,767 12.04 %
4  www.eFinanceThai.com 16,924 43,035 115,232 5.24 %
5  www.setinvestnow.com 8,927 10,847 15,659 9.56 %
6  moneyandbanking.co.th 5,297 7,505 9,209 0.58 %
7  www.goldhips.com 4,785 13,375 15,469 1.59 %
8  www.tfex.co.th 2,544 4,442 10,543 6.95 %
9  www.rvp.co.th 1,913 2,319 3,496 18.01 %
10  thaigold.info 1,873 3,990 4,229 2.8 %
11  www.taradthong.com 1,160 2,363 3,043
12  www.scbs.com 1,057 1,242 1,969 3.53 %
13  www.share2trade.com 933 1,133 1,523 35.81 %
14  www.wealthmagik.com 726 972 3,323 13.26 %
15  www.stockwave.in.th 425 574 629 10.53 %
16  www.poems.in.th 31 42 50 40.91 %
17  thailandwealth.com 16 17 20 38.46 %
18  bitcointhailand.org 8 9 12 20 %
19  www.Kawna.com 3 4 4
20  assetallocation.kasikornasset.com 1 2 2