อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน มกราคม 2024
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.prd.go.th 33,939 44,605 86,493 10.89 %
2  www.bot.or.th 16,854 28,802 52,892 8.89 %
3  www.studentloan.or.th 15,437 20,919 43,224 96.37 %
4  www.orst.go.th 10,333 11,703 15,245 14.57 %
5  www.ldd.go.th 7,467 9,997 17,917 48.66 %
6  www.moj.go.th 4,978 5,814 8,010 10.18 %
7  www.obec.go.th 4,569 5,458 8,987 11.55 %
8  www4.fisheries.go.th 3,917 6,140 15,229 20.78 %
9  www.nstda.or.th 3,496 4,414 6,523 21.05 %
10  www.pcd.go.th 3,192 3,921 9,247 7.37 %
11  dric.nrct.go.th 1,990 2,306 5,612 0.45 %
12  www.dld.go.th 1,696 1,585 6,817 11.51 %
13  www.moc.go.th 1,634 2,281 3,769 10.32 %
14  www.admincourt.go.th 1,559 3,245 9,154 9.73 %
15  www.amlo.go.th 1,120 5,603 17,751 25.28 %
16  www.opdc.go.th 1,118 1,543 2,553 48.08 %
17  www.tistr.or.th 1,088 1,678 2,868 21.70 %
18  www.nectec.or.th 994 1,162 1,748 20.63 %
19  www.ops.moc.go.th 897 1,313 2,691 30.57 %
20  www.moi.go.th 807 966 1,695 14.63 %
21  www.nrct.go.th 625 802 1,562 12.41 %
22  www.onesqa.or.th 595 790 1,775 15.36 %
23  www.thaithesis.org 591 646 1,018 7.07 %
24  www.sme.go.th 570 760 1,404 14.00 %
25  www.nimt.or.th 505 760 2,075 27.85 %
26  www.dcce.go.th 371 589 1,539 12.42 %
27  www.onlb.go.th 353 450 758 29.78 %
28  www.otp.go.th 322 398 795 37.02 %
29  www.culture.go.th 283 391 726 14.11 %
30  www.doae.go.th 246 476 556 24.24 %
31  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 243 435 712 29.95 %
32  clinictech.ops.go.th 218 278 938 0.46 %
33  tpso.go.th 212 297 676 84.35 %
34  www.presscouncil.or.th 211 238 305 21.56 %
35  www.dgr.go.th 201 405 627 56.3 %
36  www.qsbg.org 187 231 427 15.77 %
37  www.tddf.or.th 184 249 368 11.11 %
38  www.mot.go.th 175 638 1,482 1844.44 %
39  siweb1.dss.go.th 175 189 236 8.70 %
40  www.dla.go.th 174 432 495 20.83 %
41  www.most.go.th 159 196 221 11.19 %
42  www.queensavang.org 137 163 276 44.08 %
43  www.onep.go.th 128 191 241 96.92 %
44  www.sugarzone.in.th 118 347 539 18.00 %
45  www.onec.go.th 108 186 541 15.62 %
46  www.sirindhorn.net 87 104 250 17.57 %
47  www.rid.go.th 84 163 197 86.67 %
48  www.nso.go.th 51 73 122 15.91 %
49  www.forest.go.th 22 27 29 37.50 %
50  kanchanapisek.or.th 19 20 39 36.67 %
51  www.khonthai.com 18 29 33 5.88 %
52  www.qsbg.or.th 17 20 43 29.17 %
53  www.aimc.or.th 10 12 36 23.08 %
54  www.m-society.go.th 6 9 13 14.29 %
55  www.fpo.go.th 5 39 45
56  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 4 5 5 100.00 %
57  www.sec-plkutt.go.th 3 15 18 50.00 %
58  www.dpiap.org 2 3 5
59  www.ttcexpert.com 2 3 4
60  conflictmapping-th.com 2 3 3
61  www.moradokislam.org 2 3 3
62  www.sac.or.th 2 2 3
63  www.parliament.go.th 1 2 4 50 %
64  www.exim.go.th 1 1 1
65  person.doae.go.th 1 1 1 98.75 %
66  edoc.redcross.or.th 1 1 1