อันดับเว็บทั้งหมด | การศึกษา | หน่วยงานราชการ,องค์กร | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์ | ธุรกิจ | ท่องเที่ยว | สุขภาพ | บันเทิง | ข่าว-สื่อ | มือถือ-พีดีเอ | บุคคล-สังคม | ธนาคาร-การเงิน | ศิลปะ-วัฒนธรรม | อสังหาริมทรัพย์ | กีฬา | เกมส์ | ยานยนต์ | ช๊อปปิ้ง | บ้าน


รัฐวิสาหกิจ | หน่วยงานพิเศษ | กระทรวง | กรม | กอง | เว็บเกี่ยวกับภาครัฐ | เว็บจังหวัด | ตำรวจ | ทหาร | เทศบาล อบต. อบจ. | อบจ. | สังกัดสำนักนายกฯ | สังกัด ก.กลาโหม | สังกัด ก.การคลัง | สังกัด ก.การต่างประเทศ | สังกัด ก.การท่องเที่ยวฯ | สังกัด ก.การพัฒนาสังคมฯ | สังกัด ก.เกษตรฯ | สังกัด ก.คมนาคม | สังกัด ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ | สังกัด ก.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ | สังกัด ก.พลังงาน | สังกัด ก.พาณิชย์ | สังกัด ก.มหาดไทย | สังกัด ก.ยุติธรรม | สังกัด ก.แรงงาน | สังกัด ก.วัฒนธรรม | สังกัด ก.วิทยาศาสตร์ฯ | สังกัด ก.ศึกษาธิการ | สังกัด ก.สาธารณสุข | สังกัด ก.อุตสาหกรรม | สถานทูต,สถานกงสุล | พรรคการเมือง | สมาคม มูลนิธิ |
Load Excel


TOP 1 - 500 Website หมวด หน่วยงานราชการ,องค์กร ประจำเดือน มิถุนายน 2024
ที่ ชื่อเว็บไซต์ (เรียงตาม Unique IP,Session,Pageview เฉลี่ยรายวัน) Unique IP เฉลี่ยรายวัน Unique Session เฉลี่ยรายวัน Pageview เฉลี่ยรายวัน Change (Unique IP)
1  www.studentloan.or.th 30,853 43,246 83,672 33.19 %
2  www.prd.go.th 29,691 38,543 53,935 6.89 %
3  www.bot.or.th 17,249 30,630 53,165 1.27 %
4  www.orst.go.th 10,778 12,158 15,629 14.93 %
5  www.obec.go.th 5,864 7,048 10,503 9.52 %
6  www4.fisheries.go.th 3,245 4,937 10,746 8.02 %
7  www.nstda.or.th 3,231 4,098 5,834 2.96 %
8  www.moj.go.th 3,220 3,786 5,537 1.5 %
9  www.pcd.go.th 3,000 3,580 6,965 4.97 %
10  www.admincourt.go.th 2,135 4,235 12,461 2.69 %
11  dric.nrct.go.th 1,669 1,903 4,504 92.28 %
12  www.moc.go.th 1,579 1,989 3,857 4.09 %
13  www.onesqa.or.th 1,447 1,962 4,751 26.27 %
14  www.dld.go.th 1,286 1,160 3,551 5.3 %
15  www.tistr.or.th 1,127 1,735 2,824 20.28 %
16  www.ldd.go.th 973 2,364 11,663 6.81 %
17  www.amlo.go.th 919 1,786 5,685 20.02 %
18  www.nectec.or.th 874 1,033 1,609 6.98 %
19  www.ops.moc.go.th 829 1,134 2,039 2.24 %
20  www.opdc.go.th 725 933 1,549 15.89 %
21  clinictech.ops.go.th 619 752 1,630 43.62 %
22  www.nimt.or.th 597 859 2,260 6.80 %
23  www.thaithesis.org 479 651 918 45.59 %
24  www.onlb.go.th 470 571 848 11.11 %
25  tpso.go.th 461 624 1,363 20.68 %
26  www.dcce.go.th 449 630 1,493 4.42 %
27  www.otp.go.th 310 382 749 19.69 %
28  www.culture.go.th 283 369 702 76.88 %
29  www.moi.go.th 275 336 644 9.24 %
30  bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/ 254 440 686 7.63 %
31  www.qsbg.org 247 295 437 23.50 %
32  www.presscouncil.or.th 238 271 345 40.83 %
33  www.aimc.or.th 206 234 418 296.15 %
34  www.onec.go.th 192 280 782
35  www.tddf.or.th 178 235 322 32.84 %
36  www.dla.go.th 175 421 478 1.13 %
37  www.onep.go.th 144 200 263 3.60 %
38  www.mot.go.th 123 658 1,646 6.96 %
39  www.doae.go.th 122 257 281 20.78 %
40  www.most.go.th 119 148 170 22.68 %
41  www.sirindhorn.net 93 118 304 75.47 %
42  siweb1.dss.go.th 83 90 103 23.85 %
43  www.sugarzone.in.th 78 205 277 4.88 %
44  www.rid.go.th 65 119 147 35.42 %
45  www.queensavang.org 32 36 58 49.21 %
46  www.khonthai.com 22 31 34 15.38 %
47  www.qsbg.or.th 20 24 55 11.11 %
48  www.forest.go.th 18 23 25 38.46 %
49  kanchanapisek.or.th 16 17 35 23.08 %
50  www.sec-plkutt.go.th 10 23 27 233.33 %
51  www.fpo.go.th 6 36 43
52  www.m-society.go.th 4 6 7
53  www.ttcexpert.com 3 4 5
54  www.dpiap.org 3 3 4 50.00 %
55  www2.dede.go.th/bhrd/newpage.html 3 3 3 50.00 %
56  www.parliament.go.th 2 2 3
57  www.sme.go.th 2 2 3 100.00 %
58  www.redcross.or.th 2 2 2 99.65 %
59  www.moradokislam.org 1 2 2 50 %
60  conflictmapping-th.com 1 1 2
61  www.exim.go.th 1 1 1
62  www.sac.or.th 1 1 1